Terugblik Oogst Wormhotels

Op zaterdag 31 oktober was het zover, de eerste oogst van de wormhotels! De wormhotels staan al sinds januari in de Asterstraat en Kamper-/Linschotenstraat. Het idee van de wormenhotels is dat buurtbewoners groente en fruitafval kunnen scheiden en het lokaal door wormen wordt verwerkt tot compost. Deze hoogwaardige compost kan weer worden gebruikt als voeding in de tuin, voor kamerplanten of op het balkon. Daarnaast zorgt het wormhotel ook over bewust zijn over het composteren van je afval.

De dag begon op de Asterstraat waar we het hotel aan de onderkant opende. Jaffie, van Stichting Buurtcompost, assisteerde waar nodig was en kwam met veel informatie over de hotels. De wormen hebben hard gewerkt want er lag aardig wat compost, alleen nog niet genoeg om echt te oogsten. Wat we wel zagen was dat alles wat er in gegooid was ook daadwerkelijk gegeten werd door de wormpjes! Iedereen die mee heeft gedaan heeft geen plastic of andere slechte dingen weggegooid. We moeten nog even wachten op een echte volle oogst met veel compost. Maar al met al waren we erg blij met het resultaat!

 

Daarna was het de beurt aan de Kamper-/Linschotenstraat, hier is Claire de beheerder van het wormhotel. Samen met buurtbewoners die meedoen aan het wormhotel hebben we hier het wormhotel geopend. Hier zagen we ook dat de wormen erg actief waren, veel van het afval was gemalen tot compost. Jammer genoeg was hier ook niet genoeg om te oogsten maar Jaffie heeft wel veel informatie gegevens hoe de compost er ongeveer uit moet zien en wanneer het rijp is om te oogsten.

Al met al was het een super leuke maar ook informatieve oogst, we hopen dat we in Februari 2021 een nog grotere oogst hebben! Ben jij nou ook geinteresseerd in het wormhotel en zou je mee willen doen? Stuur dan een mailtje naar Ezra of Tommer via sw.rozenprieel@gmail.com

Wil je meer weten over het wormhotel en zijn werking? Stuur dan een mailtje naar info@buurtcompost.nl.

Vogels in de Roos

Mussen en meer

De mussen in het Rozenprieel. Ze landden meerdere keren per dag in mijn tuintje. Luid tsjilpend en -vanaf mei- met driftig bedelende jongen. Ze vonden letterlijk (!) onderdak in de daken van de door Nico Andriessen ontworpen huizen. En nu zijn de daken van de huurwoningen beter geïsoleerd. Dat is goed voor het milieu, maar voor de huismussen in onze buurt is het een ramp. Einde nestgelegenheid. Had Ymere dit niet natuurinclusiever aan kunnen pakken? Temeer omdat in de afgelopen 20 jaar het aantal huismussen landelijk met meer dan 50% is afgenomen (bron: Vogelbescherming). Ik vrees dat sinds de renovatie van de daken, de mussenstand in onze buurt een enorme opdoffer heeft gehad. Straks hebben we alleen nog de mussen op het dak van De Roos…*

Er vliegen gelukkig naast de huismus, nog meer vogels in de buurt. In totaal zag ik de afgelopen 20 jaar, 35 soorten rond mijn huis. Vier van deze soorten heb ik maar 1x gezien, maar ik wil ze de lezer niet onthouden.

De kleinste van de 4 was het goudhaantje, een klein vogeltje met een felgekleurde scalp. De grootste was een wespendief die even pauzeerde in mijn prunus. De spectaculairste was de slechtvalk (♂) die zijn net gevangen prooi opat op mijn tuintafel (zie foto). En wat die fazantenhen vorige winter te zoeken had in mijn stadstuintje is me een raadsel, maar ze was er wel!

Ik ben benieuwd of er buurtgenoten zijn die nog andere soorten gezien hebben dan de 35 die ik heb gespot. Naast de 4 hier bovengenoemde soorten zag ik: huismus, heggenmus, pimpelmees, koolmees, merel, lijster, winterkoninkje, kauw, zwarte kraai, (Vlaamse) gaai, ekster, huiszwaluw, grote bonte specht, vink, spreeuw, roodborst en de halsbandparkiet.

Omdat ik aan het Spaarne woon heb ik de mazzel om naast stadsvogels ook 14 soorten watervogels te zien. Dat zijn: wilde eend, kuifeend (alleen in de winter) soepeend (= kruising van een wilde- en een gefokte eend), fuut, knobbelzwaan, meerkoet, waterhoen, aalscholver, blauwe reiger, grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, kokmeeuw, visdiefje en nijlgans.

Het beeld van de mussen op wooncentrum de Roos kan je zien vanaf het Wintertuinplein. Het is gemaakt door beeldhouwer Tom Claassen en sieraadkunstenaar Ted Noten.

Auteur: Annette Kroes, voorzitter Geheime Groene Roos Genootschap asckroes@gmail.com

 

 

 

Oogst van de wormhotels!

Afgelopen januari zijn er twee Wormenhotels in het Rozenprieel geplaatst. Deze bijenkorf achtige bouwsels huisvesten wormen die (onbewerkt) groenafval en papier (wc rolletjes, eierdozen etc.) kunnen verwerken tot compost die je weer kunt gebruiken voor je planten.
Als het goed is, is het de wormen na 10 maanden gelukt om het afval dat de buurtbewoners aan hen hebben gegeven, te verwerken tot compost. Zaterdag gaan we kijken wat de Wormenhotels de buurtbewoners hebben opgeleverd.

Ymere nieuwsbrief 68

Ook deze week leest u weer de voortgang van de werkzaamheden op de diverse locaties.

Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Niet alleen de levering van de dakpannen is gelukt, maar ze liggen bij de huisnummers 35-43 ook alweer op het dak. Bij de overige huisnummers gebeurt dit op 26 oktober. Nu bij de huisnummers 35-34 er tot de 1e verdieping is opgemetseld aan de achterzijde gaat de aannemer beginnen met het bekleden van de gevel van de 1e verdieping en de dakopbouw met accoya hout. Dit gebeurt ook bij de kopgevel van Barendsestraat 59.
Van 20 oktober tot en met 23 oktober worden de nutsvoorzieningen aangelegd
De nutsbedrijven maken de stoep open om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Als de werkzaamheden zijn afgerond maken ze de stoep weer dicht. Ook is het parkeren van auto’s aan deze zijde van de Barendsestraat niet mogelijk.

Werkzaamheden Lange Poellaan 19-25
Zoals aangekondigd is de sloopaannemer hier gestart met het handmatig losslopen van de Ymere panden van de particuliere woningen. Dit is goed verlopen. Begin volgende week wordt de straat van de doorgang aan de achterzijde (ter hoogte van het appartementencomplex) uitgevlakt, zodat deze gelijk komt met de stoep. Daarna starten de sloopwerkzaamheden met de kraan.
De aan- en afvoerroute wijzigt
De vrachtwagens rijden vanaf het achterterrein rechtdoor de Van Marumstraat in om via het Zuider Buiten Spaarne de wijk te verlaten. Zo zijn er minder moeilijke verkeersbewegingen nodig in de wijk, zoals krappe draaien maken op smalle hoeken van de straat.
Valt u iets op tijdens de werkzaamheden?
Neemt u dan rechtstreeks contact op met de uitvoerder van de sloopaannemer. Dat is de heer M. Dames. U bereikt hem via m.dames@vlasman.nl of u kunt bellen naar het algemene nummer van Vlasman b.v. 0172-495770.

Werkzaamheden Linschotenstraat 59 – 61
De voegwerkzaamheden zijn afgerond. Op 22 oktober wordt de gevel waterafstotend gemaakt (hydrofoberen). De dag daarna op 23 oktober wordt dan de steiger weggehaald. Dan begint de aannemer aan de laatste werkzaamheden, zoals het plaatsen van nieuwe voordeuren en nog wat schilderwerk.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
De werkzaamheden bij Kamperstraat 29 zijn zo goed als afgerond op het plaatsen van een schutting na. Ook zal er nog wat overgebleven materiaal worden afgevoerd. Bij de woning aan Kamperstraat 31 wordt op het binnenterrein (bij binnenkomst rechts van de poort) een schutting geplaatst. Deze woning heeft straks een kleine buitenruimte. Met de naaste buren zijn hierover afspraken gemaakt. Er staat al maanden een fiets aan de paal binnen het bouwhek op deze locatie. De eigenaar van de fiets kan zich melden bij de uitvoerder van Van Lith. Straks staat hier namelijk de schutting omheen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
Het uithakken van de voegen is afgerond en nu vindt er metselwerkherstel plaats. Aansluitend hieraan zal het voegwerk starten. Als dat is afgerond start de schilder met zijn schilderwerk.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
De werkzaamheden bij Kamperstraat 29 zijn zo goed als afgerond op het plaatsen van een schutting na. Ook zal er nog wat overgebleven materiaal worden afgevoerd. Bij de woning aan Kamperstraat 31 wordt op het binnenterrein (bij binnenkomst rechts van de poort) een schutting geplaatst. Deze woning heeft straks een kleine buitenruimte. Met de naaste buren zijn hierover afspraken gemaakt. Er staat al maanden een fiets aan de paal binnen het bouwhek op deze locatie. De eigenaar van de fiets kan zich melden bij de uitvoerder van Van Lith. Straks staat hier namelijk de schutting omheen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
Het uithakken van de voegen is afgerond en nu vindt er metselwerkherstel plaats. Aansluitend hieraan zal het voegwerk starten. Als dat is afgerond start de schilder met zijn schilderwerk.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De aannemer is hier gestart met kleine sloopwerkzaamheden binnen in de woning. De container voor het afval staat in de Linschotenstraat.

Planning
Lange Poellaan 19-25
Vanaf 19 oktober: start sloopwerkzaamheden met mobiele kraan

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl

Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Vlasman b.v. tel. 0172-495770 of per mail m.dames@vlasman.nl
emailadres van de uitvoerder
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot
1 december 2020)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

 

 

 

 

Ymere Nieuwsbrief

Alle werkzaamheden vorderen gestaag zowel in de Barendsestraat als op de andere locaties
waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Het nieuwbouwblok op de hoek Barendsestraat /
Palmstraat is bijna afgerond. We kijken uit naar de nieuwe bewoners voor dit woonblok. U leest
hier weer de voortgang van de werkzaamheden.
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
De aannemer is bezig met het afronden van de werkzaamheden. Maandag 7 september
worden de bouwhekken opgehaald door een bakwagen. De Palmstraat is dan weer open voor
verkeer.

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Op 1 september is het niet gelukt om de zandcementvloer te storten. De zandcementwagen
had een technische storing en moest helaas onverrichter zaken vertrekken. Gisteren is het
storten alsnog gebeurd. Op vrijdag 11 september wordt de zandcementvloer gestort bij de
huisnummers 53-59. De zandcementwagen komt dan via de Palmstraat het bouwterrein op. Bij
de huisnummers 35-43 gaat de aannemer verder met het plaatsen van de binnenwanden. De
gipswanden die hiervoor gebruikt worden, worden afgeleverd via de Rijpstraat met een
heftruck. De vrachtwagen staat op het Zuider Buiten Spaarne en komt niet de wijk in.

Werkzaamheden Linschotenstraat 59 – 61
Het hijsen van de kozijnen over de woningen is goed verlopen. Op dit moment worden de kozijnen geplaatst. De komende 2 weken is de aannemer bezig met het voegwerk aan de kop- en voorgevel. Voor het afvoeren van de kozijnen en andere grote bouwdelen heeft de aannemer hier toch een container moeten plaatsen. Dit in tegenstelling tot het bericht hierover
in de vorige nieuwsbrief. Het is te onhandig om met deze grote delen door de straat te lopen.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
Nu het schilderwerk aan de voorgevels is afgerond, gaat de schilder verder met de achterzijde.
Verder wordt het plafond van de begane grond bij Kamperstraat 29 vervangen. Hiervoor
worden plafondplaten afgeleverd volgende week. Het uitladen gebeurt met de hand. Verder is
het hek in de poort geschilderd en heeft een mooie kleur groen gekregen. Dit past binnen het
kleurenplan dat er voor het Rozenprieel is opgesteld voor het bezit van Ymere.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
De grote sloopwerkzaamheden zijn zo goed als afgerond. Waarschijnlijk worden hier binnen
2 weken steigers geplaatst om daarna te starten met gevelwerkzaamheden. Wel heeft de
aannemer de open container vervangen voor een gesloten container, omdat ook andere
mensen gebruik maakten van deze open container. Maar ook nu plaatst men puinzakken naast
de container. Onduidelijk is wie dit doen.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De aannemer start hier binnenkort met de werkzaamheden.

Planning
Barendsestraat 35-43/49/53-59
11 september zandcementwagen voor storten zandcementvloer

Contactgegevens
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl

Voor dringende zaken:

Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot
1 december 2020)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Red eten, help de planeet!

Vanaf dit jaar zal jaarlijks op 29 september de internationale dag van bewustwording van voedselverlies en – verspilling plaatsvinden.
Daarom vanuit ons een handige tip; download de Too Good To Go App!
Deze app verbindt jouw met winkels en restaurants in de buurt die eten over hebben aan het einde van de dag. Een makkelijke manier voor jou en je gezin om te strijden tegen voedselverspilling en tegelijkertijd te genieten van lekker eten!
Hier een aantal winkels in de buurt van het Rozenprieel die meedoen:
– Vomar         –> Bakkerstraat
– DekaMarkt  –> Gedempte Oude gracht
– DekaMarkt  –> Amsterdamstraat
– Subway       –> Haarlem Centrum
– Albert Heijn –> Vos Raaks

Tekst: Studentcoördinator Laura Horrocks Team Springlevend Rozenprieel

Pin It on Pinterest