Ymere Nieuwsbrief 71

Voor u, treft u alweer de een-na-laatste nieuwsbrief aan. Het jaar is voorbijgevlogen, zelfs onder de bijzondere omstandigheden waarin we op dit moment leven. De aannemer werkt hard om alle werkzaamheden aan de woningen voor de feestdagen zo ver mogelijk af te ronden. U leest er weer over in deze nieuwsbrief.

Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Als u in de Bakkerstraat bent geweest, heeft u het misschien wel gezien. De meeste woningen zijn dichtgezet. Dat ziet er helaas niet al te fraai uit. De reden hiervoor is, dat er in dit woonblok overlast is geweest van junks.

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
In dit woonblok is de aannemer bezig met het afwerken van de woningen aan de binnenkant. In de loop van volgende week gaan de steigers weg aan de voorzijde. Verder wordt er ook de komende weken nog steeds doorgewerkt aan de achtertuinen waar de bergingen en schuttingen geplaatst worden.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De werkzaamheden gaan vlot bij deze woningen. Inmiddels zitten de schroefinjectiepalen erin en zijn deze ook afgestort met beton. Nu wordt het vlechtwerk voor de constructievloer aangebracht. In de komende weken wordt hier de constructievloer afgestort. Op dit moment is niet bekend wanneer dit zal gebeuren. De betonwagen zal in de Van Marumstraat staan.

Werkzaamheden Lange Poellaan 19-25
De werkzaamheden zijn hier eind vorige week afgerond. Begin volgend jaar worden voor deze locatie 2 zelfbouwkavels te koop aangeboden op www.funda.nl. Op elke kavel is het mogelijk om een eengezinswoning te realiseren. Keijser Drieman is de makelaar.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
Het uithakken van de voegen is klaar. Er wordt op dit moment metselwerk hersteld en daarna start het voegen. Hier wordt een knipvoeg aangebracht. Als dat klaar is, wordt een waterafstotende laag aangebracht door de gevel te hydrofoberen. Als het weer het toe laat, start de schilder daarna met het schilderen van het houtwerk. Rond 17 en 18 december wordt de steiger afgebroken.

Een knipvoeg is een hele fraaie versiering voor het metselwerk. Een knipvoeg is een voeg die uitsteekt buiten de wand, het geeft een heel mooi strak effect aan de lijnen van je muren.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
De werkzaamheden bij deze woning zijn gekoppeld aan de werkzaamheden van Kamperstraat 17. Dus ook hier wordt gewerkt aan het herstel van het metselwerk, worden er nieuwe voegen aangebracht en wordt de gevel gehydrofobeerd. Om de begane grondvloer te verstevigen, worden er 2 stalen balken geplaatst.

De woning Klaverstraat 17 wordt begin volgende week gestut
Afgelopen weken bleek dat de woning verder aan het verzakken is. Dit is bevestigd door de constructeur. De woning verzakt richting de woning Klaverstraat 19. Dit blijkt uit de schade die zichtbaar is in het metselwerk boven de voordeur. Om het verzakken tegen te gaan en verdere schade aan de gevel te voorkomen, wordt er een houten constructie geplaatst bij de voordeur van Klaverstraat 17. De constructie komt gedeeltelijk (ongeveer 1 meter) op het trottoir te staan. De woning werd al niet meer verhuurd.

Er wordt een plan gemaakt voor funderingsherstel
Wij gaan nu versneld starten met het maken van een plan voor het funderingsherstel. Hiervoor is overleg nodig met de particuliere eigenaren in de bouwkundige eenheid. De start van de uitvoering hangt o.a. hiervan af. Via de nieuwsbrief Rozenprieel houden we u op de hoogte.

Bij een aantal woningen zijn de werkzaamheden afgerond
– Linschotenstraat 2a
– Linschotenstraat 59 en 61
– Kamperstraat 29 en 31
– Lange Poellaan 19-25

Planning
Barendsestraat 35-59
Vanaf 16 november grondwerkzaamheden achtertuinen en plaatsen bergingen en schuttingen

Kamperstraat 17
Vanaf 16 november: als de steigers geplaatst zijn, start het uithakken van de voegen

Barendsestraat 38-40
In de loop van 7 december –
18 december: vlechtwerk aanbrengen en storten constructievloer

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot
1 januari 2021)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Buitensport voor ouderen

Sinds kort zijn we met het studententeam actief op de app Nextdoor. Hier komen buren samen om nieuwe bewoners te begroeten, aanbevelingen uit te wisselen en het laatste lokale nieuws te lezen. Tevens kunnen buren lokale bedrijven ondersteunen en updates ontvangen van openbare organisaties. Zo kwam ik op Nextdoor een bericht tegen van buurtbewoonster Lisanne de Ruijter, over Vitaal Haarlem Beweegt.

Vitaal Haarlem Beweegt is in juni opgezet om 60+ers actief buiten te laten trainen in tijden van corona. De uitgangspunten zijn bewegen, vitaliteit en gezelligheid. Hiernaast zien ze dat het sociale vlak ook een belangrijke rol speelt, want bij Vitaal Haarlem Beweegt sporten ze op afstand maar toch als groep en dat in combinatie met de buitenlucht spreekt de mensen aan.
Vitaal Haarlem Beweegt sport elke dinsdagochtend op drie verschillende tijden 8:45-9:45, 10:00-11:00 en van 11:15-12:15.
Er wordt getraind onder begeleiding van een beweegcoach en fysiotherapeut bij Voetbalvereniging Alliance’22 in Haarlem. De trainers van Vitaal Haarlem Beweegt zijn getraind om zich te richten op de lichamelijke mogelijkheden per deelnemer. Dat wil zeggen dat de trainers iedere deelnemer zoveel mogelijk proberen uit te dagen binnen de eigen mogelijkheden /grenzen. Het sporten gebeurt geheel veilig en op 1,5m afstand. Bij aankomst worden de handen gedesinfecteerd en zijn er 3 groepen waarin gesport wordt bestaande uit maximaal 4 personen exclusief trainers. De training begint met een warming up, geheel op eigen wijze van Vitaal Haarlem Beweegt gevolgd door een uitdagende en afwisselende circuittraining. De trainingen richten zich op stabiliteit, spierkracht, spier uithoudingsvermogen, coördinatie en humor.

• Voor wie: 60+ senioren
• Wanneer: Iedere dinsdag van 8:45 – 9:45u, 10.00 – 11.00u of 11:15 – 12:15
• Waar: Sportverenging Alliance ’22, Zeedistelweg 2 Haarlem

Wilt u een keer meedoen? Dat kan! Zie voor meer informatie: https://vitaalhaarlem.nl/vitaal-beweegt/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik Oogst Wormhotels

Op zaterdag 31 oktober was het zover, de eerste oogst van de wormhotels! De wormhotels staan al sinds januari in de Asterstraat en Kamper-/Linschotenstraat. Het idee van de wormenhotels is dat buurtbewoners groente en fruitafval kunnen scheiden en het lokaal door wormen wordt verwerkt tot compost. Deze hoogwaardige compost kan weer worden gebruikt als voeding in de tuin, voor kamerplanten of op het balkon. Daarnaast zorgt het wormhotel ook over bewust zijn over het composteren van je afval.

De dag begon op de Asterstraat waar we het hotel aan de onderkant opende. Jaffie, van Stichting Buurtcompost, assisteerde waar nodig was en kwam met veel informatie over de hotels. De wormen hebben hard gewerkt want er lag aardig wat compost, alleen nog niet genoeg om echt te oogsten. Wat we wel zagen was dat alles wat er in gegooid was ook daadwerkelijk gegeten werd door de wormpjes! Iedereen die mee heeft gedaan heeft geen plastic of andere slechte dingen weggegooid. We moeten nog even wachten op een echte volle oogst met veel compost. Maar al met al waren we erg blij met het resultaat!

 

Daarna was het de beurt aan de Kamper-/Linschotenstraat, hier is Claire de beheerder van het wormhotel. Samen met buurtbewoners die meedoen aan het wormhotel hebben we hier het wormhotel geopend. Hier zagen we ook dat de wormen erg actief waren, veel van het afval was gemalen tot compost. Jammer genoeg was hier ook niet genoeg om te oogsten maar Jaffie heeft wel veel informatie gegevens hoe de compost er ongeveer uit moet zien en wanneer het rijp is om te oogsten.

Al met al was het een super leuke maar ook informatieve oogst, we hopen dat we in Februari 2021 een nog grotere oogst hebben! Ben jij nou ook geinteresseerd in het wormhotel en zou je mee willen doen? Stuur dan een mailtje naar Ezra of Tommer via sw.rozenprieel@gmail.com

Wil je meer weten over het wormhotel en zijn werking? Stuur dan een mailtje naar info@buurtcompost.nl.

Vogels in de Roos

Mussen en meer

De mussen in het Rozenprieel. Ze landden meerdere keren per dag in mijn tuintje. Luid tsjilpend en -vanaf mei- met driftig bedelende jongen. Ze vonden letterlijk (!) onderdak in de daken van de door Nico Andriessen ontworpen huizen. En nu zijn de daken van de huurwoningen beter geïsoleerd. Dat is goed voor het milieu, maar voor de huismussen in onze buurt is het een ramp. Einde nestgelegenheid. Had Ymere dit niet natuurinclusiever aan kunnen pakken? Temeer omdat in de afgelopen 20 jaar het aantal huismussen landelijk met meer dan 50% is afgenomen (bron: Vogelbescherming). Ik vrees dat sinds de renovatie van de daken, de mussenstand in onze buurt een enorme opdoffer heeft gehad. Straks hebben we alleen nog de mussen op het dak van De Roos…*

Er vliegen gelukkig naast de huismus, nog meer vogels in de buurt. In totaal zag ik de afgelopen 20 jaar, 35 soorten rond mijn huis. Vier van deze soorten heb ik maar 1x gezien, maar ik wil ze de lezer niet onthouden.

De kleinste van de 4 was het goudhaantje, een klein vogeltje met een felgekleurde scalp. De grootste was een wespendief die even pauzeerde in mijn prunus. De spectaculairste was de slechtvalk (♂) die zijn net gevangen prooi opat op mijn tuintafel (zie foto). En wat die fazantenhen vorige winter te zoeken had in mijn stadstuintje is me een raadsel, maar ze was er wel!

Ik ben benieuwd of er buurtgenoten zijn die nog andere soorten gezien hebben dan de 35 die ik heb gespot. Naast de 4 hier bovengenoemde soorten zag ik: huismus, heggenmus, pimpelmees, koolmees, merel, lijster, winterkoninkje, kauw, zwarte kraai, (Vlaamse) gaai, ekster, huiszwaluw, grote bonte specht, vink, spreeuw, roodborst en de halsbandparkiet.

Omdat ik aan het Spaarne woon heb ik de mazzel om naast stadsvogels ook 14 soorten watervogels te zien. Dat zijn: wilde eend, kuifeend (alleen in de winter) soepeend (= kruising van een wilde- en een gefokte eend), fuut, knobbelzwaan, meerkoet, waterhoen, aalscholver, blauwe reiger, grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, kokmeeuw, visdiefje en nijlgans.

Het beeld van de mussen op wooncentrum de Roos kan je zien vanaf het Wintertuinplein. Het is gemaakt door beeldhouwer Tom Claassen en sieraadkunstenaar Ted Noten.

Auteur: Annette Kroes, voorzitter Geheime Groene Roos Genootschap asckroes@gmail.com

 

 

 

Oogst van de wormhotels!

Afgelopen januari zijn er twee Wormenhotels in het Rozenprieel geplaatst. Deze bijenkorf achtige bouwsels huisvesten wormen die (onbewerkt) groenafval en papier (wc rolletjes, eierdozen etc.) kunnen verwerken tot compost die je weer kunt gebruiken voor je planten.
Als het goed is, is het de wormen na 10 maanden gelukt om het afval dat de buurtbewoners aan hen hebben gegeven, te verwerken tot compost. Zaterdag gaan we kijken wat de Wormenhotels de buurtbewoners hebben opgeleverd.

Ymere nieuwsbrief 68

Ook deze week leest u weer de voortgang van de werkzaamheden op de diverse locaties.

Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Niet alleen de levering van de dakpannen is gelukt, maar ze liggen bij de huisnummers 35-43 ook alweer op het dak. Bij de overige huisnummers gebeurt dit op 26 oktober. Nu bij de huisnummers 35-34 er tot de 1e verdieping is opgemetseld aan de achterzijde gaat de aannemer beginnen met het bekleden van de gevel van de 1e verdieping en de dakopbouw met accoya hout. Dit gebeurt ook bij de kopgevel van Barendsestraat 59.
Van 20 oktober tot en met 23 oktober worden de nutsvoorzieningen aangelegd
De nutsbedrijven maken de stoep open om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Als de werkzaamheden zijn afgerond maken ze de stoep weer dicht. Ook is het parkeren van auto’s aan deze zijde van de Barendsestraat niet mogelijk.

Werkzaamheden Lange Poellaan 19-25
Zoals aangekondigd is de sloopaannemer hier gestart met het handmatig losslopen van de Ymere panden van de particuliere woningen. Dit is goed verlopen. Begin volgende week wordt de straat van de doorgang aan de achterzijde (ter hoogte van het appartementencomplex) uitgevlakt, zodat deze gelijk komt met de stoep. Daarna starten de sloopwerkzaamheden met de kraan.
De aan- en afvoerroute wijzigt
De vrachtwagens rijden vanaf het achterterrein rechtdoor de Van Marumstraat in om via het Zuider Buiten Spaarne de wijk te verlaten. Zo zijn er minder moeilijke verkeersbewegingen nodig in de wijk, zoals krappe draaien maken op smalle hoeken van de straat.
Valt u iets op tijdens de werkzaamheden?
Neemt u dan rechtstreeks contact op met de uitvoerder van de sloopaannemer. Dat is de heer M. Dames. U bereikt hem via m.dames@vlasman.nl of u kunt bellen naar het algemene nummer van Vlasman b.v. 0172-495770.

Werkzaamheden Linschotenstraat 59 – 61
De voegwerkzaamheden zijn afgerond. Op 22 oktober wordt de gevel waterafstotend gemaakt (hydrofoberen). De dag daarna op 23 oktober wordt dan de steiger weggehaald. Dan begint de aannemer aan de laatste werkzaamheden, zoals het plaatsen van nieuwe voordeuren en nog wat schilderwerk.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
De werkzaamheden bij Kamperstraat 29 zijn zo goed als afgerond op het plaatsen van een schutting na. Ook zal er nog wat overgebleven materiaal worden afgevoerd. Bij de woning aan Kamperstraat 31 wordt op het binnenterrein (bij binnenkomst rechts van de poort) een schutting geplaatst. Deze woning heeft straks een kleine buitenruimte. Met de naaste buren zijn hierover afspraken gemaakt. Er staat al maanden een fiets aan de paal binnen het bouwhek op deze locatie. De eigenaar van de fiets kan zich melden bij de uitvoerder van Van Lith. Straks staat hier namelijk de schutting omheen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
Het uithakken van de voegen is afgerond en nu vindt er metselwerkherstel plaats. Aansluitend hieraan zal het voegwerk starten. Als dat is afgerond start de schilder met zijn schilderwerk.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
De werkzaamheden bij Kamperstraat 29 zijn zo goed als afgerond op het plaatsen van een schutting na. Ook zal er nog wat overgebleven materiaal worden afgevoerd. Bij de woning aan Kamperstraat 31 wordt op het binnenterrein (bij binnenkomst rechts van de poort) een schutting geplaatst. Deze woning heeft straks een kleine buitenruimte. Met de naaste buren zijn hierover afspraken gemaakt. Er staat al maanden een fiets aan de paal binnen het bouwhek op deze locatie. De eigenaar van de fiets kan zich melden bij de uitvoerder van Van Lith. Straks staat hier namelijk de schutting omheen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
Het uithakken van de voegen is afgerond en nu vindt er metselwerkherstel plaats. Aansluitend hieraan zal het voegwerk starten. Als dat is afgerond start de schilder met zijn schilderwerk.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De aannemer is hier gestart met kleine sloopwerkzaamheden binnen in de woning. De container voor het afval staat in de Linschotenstraat.

Planning
Lange Poellaan 19-25
Vanaf 19 oktober: start sloopwerkzaamheden met mobiele kraan

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl

Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Vlasman b.v. tel. 0172-495770 of per mail m.dames@vlasman.nl
emailadres van de uitvoerder
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot
1 december 2020)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.