Ymere nieuwsbrief 49

De herfst heeft nu definitief zijn intrede gedaan met hevige regenbuien. Gelukkig heeft de uitvoering hier geen last van gehad. Dus ook deze week weer een update van de werkzaamheden in het Rozenprieel.
Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
Vorige week is de begane grond vloer geplaatst. Er wordt voor a.s. donderdag nog 1 vloerplaat geplaatst. Er was 1 plaat die niet de juiste afmeting had. Ook zijn de stalen spanten bij Barendsestraat 15 verwijderd. Deze zijn niet meer nodig. Gisteren zijn de kalkcementzand stenen gebracht. Daarnaast komt er een kraan die de stenen van de vrachtwagen op de begane grond vloerplaten tilt. Hiermee worden de binnenmuren van de woningen gemaakt. Zo worden de komende weken de eerste contouren van het woonblok zichtbaar.

Werkzaamheden Lange Poellaan 34-38
De voorgevel is inmiddels gesloopt en de grond is uitgegraven. Vanaf 14 oktober start de firma De Coogh met de uitvoering van het funderingsherstel van deze 3 panden. Als eerste worden in die week de holle buispalen voor de fundering gebracht. Dit gebeurt met een bakwagen met kraan. De kraan tilt de palen op het bouwterrein. Het funderen is trillingsarm en als methode steeds gebruikt bij de renovatie van de woonblokken van Ymere. De holle buispalen worden volgestort met beton. De aanrijroute van de vrachtwagen is via de Kleine Houtweg en de Korte Poellaan.

Werkzaamheden Kamperstraat 41-45 / Bakkerstraat 1-9 / Tybautstraat 2-6
Deze week wordt er gewerkt in twee woningen in het woonblok Kamperstraat 41-45/ Bakkerstraat 1-9 / Tybautstraat 2-6. Er worden ook onderdelen uit de woning verwijderd. Daarom staat er een afvalcontainer in de straat. Zo krijgt de aannemer een goed beeld van de woningen en welke werkzaamheden straks nodig zijn om dit woonblok te renoveren. De werkzaamheden zijn eind deze week klaar.

Op burendag – 28 september – een aantal boeketten uitgedeeld
Wij, Maartje Brand en Tineke Huigsloot, hebben op burendag een aantal bloemetjes overhandigd in de wijk. Dit hebben wij gedaan bij onze buren van de woonblokken waar nu gewerkt wordt. Als dank voor hun begrip en medewerking. (Ver)Bouwen gaat helaas niet altijd zonder overlast. Niet iedereen was thuis. Degenen die wij wel thuis troffen, waren blij verrast.


Palmstraat Bloemetjes uitgereikt op burendag

Planning

Hoek Barendsestraat / Palmstraat
Oktober: start metselwerk binnenmuren
Lange Poellaan 34-38
Vanaf 14 oktober: start werkzaamheden funderingsherstel
Kamperstraat / Bakkerstraat / Tybautstraat
7 oktober – 11 oktober: uitvoeren onderzoek in twee woningen

Contactgegevens
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.


De vloerdelen voor de hoek Barendsestraat

Nieuwsbrief van Ymere

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
Het storten van de fundering is inmiddels gebeurd. Wel een aantal dagen later dan in de vorige nieuwsbrief stond vermeld. Het afronden van het vlechtwerk liep enige vertraging op in de uitvoering omdat het materiaal niet voorhanden was. Nu gaat de aannemer verder met de voorbereiding om de begane grondvloer te plaatsen. Op maandag 30 september worden deze vloerdelen in 3 leveringen gebracht. De aannemer gebruikt hiervoor een zogenaamde ‘city oplegger’. Dit is een vrachtwagen met een kortere aanhangwagen. Met een bouwkraan worden deze vloerdelen gelost en geplaatst. Zowel de bouwkraan als de vrachtwagen staan op het bouwterrein. Aan het eind van de dag zijn deze werkzaamheden klaar. De bouwkraan is er op 30 september vroeg in de ochtend.

Werkzaamheden Lange Poellaan 34-38
De komende periode gaat de aannemer verder met het ‘strippen’ van deze panden, waarbij de vloer, binnenmuren en gevel verwijderd worden. Als voorbereiding voor het
funderingsherstel wordt er daarna grond uitgegraven en afgevoerd.

Werkzaamheden Kamperstraat 41-45 / Bakkerstraat 1-9 / Tybautstraat 2-6
De aannemer gaat binnenkort werkzaamheden uitvoeren in twee woningen in de Kamperstraat. Dit zijn onderzoeken als voorbereiding voor de planvorming van dit
woonblok. Soms is het dan nodig om onderdelen in de woning te verwijderen. Als het nodig is om bouwafval af te voeren, plaatst de aannemer een container bij dit woonblok. De verwachting is, dat de aannemer hiermee start eind volgende week of de week erna.


Het storten van de fundering hoek Barendsestraat/Palmstraat

Planning

Hoek Barendsestraat / Palmstraat
30 september: plaatsen begane grondvloer
Lange Poellaan 34-38
September-oktober: inpandige werkzaamheden ter voorbereiding op funderingsherstel
Kamperstraat / Bakkerstraat / Tybautstraat
23 september-4 oktober: onderzoek in twee woningen uitvoeren

Contactgegevens

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Pin It on Pinterest