Ymere nieuwsbrief

De komende maanden ontvangt u weer regelmatig deze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden die plaatsvinden aan de woningen van Ymere. Er wordt binnenkort gestart met een nieuw woonblok in de Barendsestraat. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
De komende periode werkt de aannemer aan de vliering en de kapconstructie van dit gebouw. Maar ook aan de binnenwanden. Hiervoor zijn vandaag de giboblokken geleverd. Omdat er vandaag te veel wind stond om de stalen balken af te leveren voor de kapconstructie, is deze levering uitgesteld naar dinsdag 11 februari. Er komt een vrachtwagen met kraan, die de stalen balken niet alleen aflevert maar ook meteen plaatst. Daarna voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit aan de kapconstructie, zodat over 2 weken de dakelementen geleverd en geplaatst kunnen worden. Hierover informeren wij u in de volgende nieuwsbrief.

Werkzaamheden Barendsestraat 35-59
Begin maart begint de aannemer met het funderingsherstel en renovatie van de Ymere woningen. Vanaf nu Deze week voert de aannemer hiervoor voorbereidende werkzaamheden uit. Er wordt een watermeterput ingegraven bij Barendsestraat 43 tegen de voorgevel aan. De waterleiding steekt ongeveer 20 cm boven de grond uit en er zit een klep op. Voor de veiligheid zet de aannemer er een hekje omheen. Tijdens de bouw gebruikt de aannemer deze waterleiding voor de werkzaamheden. In de achtertuin van Barendsestraat 43 maakt de aannemer een elektrakast. De aannemer haalt tijdens de werkzaamheden hier de stroom vandaan. U kunt vanaf nu de voortgang in deze nieuwsbrief lezen.

Werkzaamheden bij Bakkerstraat 15-17
Deze week voert de aannemer ook werkzaamheden uit bij deze adressen. Eerst wordt er asbest gesaneerd in de woningen. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf plaatst bij de woningen een lint waarop vermeld staat dat het om asbestwerkzaamheden gaat. Als dat klaar is gaat de aannemer verder met sloopwerkzaamheden binnen in de woning. Hiervoor plaatst de aannemer een afvalcontainer in de straat. Samen met de aannemer is Ymere bezig met de planvorming voor dit woonblok Van Zompelstraat 1-7 en Bakkerstraat 13-19. Zoals de planning er nu uitziet, starten de werkzaamheden hier begin volgend jaar.

Werkzaamheden Kamperstraat 21-33
Bij de woningen Kamperstraat 29, 31 en 33 is de vloer gestort en worden deze week met een hydraulische pers de palen de grond in geperst. In de betonnen vloer zijn hiervoor uitsparingen van ongeveer 40 cm gemaakt. Hieronder ziet u een afbeelding van een hydraulische pers. Nog steeds geldt, dat de aannemer omwonenden zo veel mogelijk tegemoet probeert te komen, door de onderdoorgang voor hen bereikbaar te houden.


Planning
Hoek Barendsestraat / Palmstraat
11 februari afleveren en plaatsen stalen balken kapconstructie

Barendsestraat 35-59
10-14 februari voorbereidende werkzaamheden start uitvoering

Kamperstraat 21-33
10-14 februari palen persen – Kamperstraat 29-33
Vanaf 4 november – maart 2020 – onderdoorgang Kamperstraat 29-31 beperkt toegankelijk

Contactgegevens
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl

Voor dringende zaken:

Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Edwin van Deudekom, De Coogh tel. 075 – 6163904 (tijdens kantooruren)

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

 

Ymere nieuwsbrief

Voor u treft u de eerste nieuwsbrief van 2020 aan. Later dan wij hadden aangekondigd. Onze excuses hiervoor. Er was een probleem met de verzendlijst.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Lange Poellaan 34-38
Voor de kerst is de betonvloer nog gestort en die werkzaamheden zijn goed verlopen. Er zijn geen bijzonderheden te melden voor de komende periode.

Werkzaamheden Kamperstraat 21-33
Hier wordt na al het sloopwerk gestart met opbouwende werkzaamheden. Op donderdag 30 januari wordt er bij 6 woningen beton gestort. Dat betekent dat die dag het verkeer gestremd is bij Kamperstraat 21-33. De betonwagens komen de wijk in via de Kampersingel en de Kamperstraat en verlaten de wijk via de Korte Poellaan. Nog steeds geldt, dat de aannemer omwonenden zo veel mogelijk tegemoet probeert te komen, door de onderdoorgang voor hen bereikbaar te houden.

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
De werkzaamheden vorderen op deze locatie gestaag. Binnenkort start de aannemer met het metselwerk aan de voorgevel. Daarvoor worden 28 januari de steigerdelen gebracht via het Zuider Buiten Spaarne en de Linschotenstraat. Het lossen ervan gebeurt binnen het bouwterrein. Het opbouwen van de steiger start vanaf 30 januari en duurt tot uiterlijk 6 februari. Dit kan enige geluidsoverlast geven.


Overzichtsfoto hoek Barendsestraat / Palmstraat

Planning
Hoek Barendsestraat / Palmstraat
28 januari afleveren steigerdelen
30 januari – 6 februari opbouw steiger voorgevel

Lange Poellaan 34-38

Januari voorbereidende werkzaamheden voorgevel

Kamperstraat 21-33

30 januari Stremming Kamperstraat 21-33 door betonstorten
Vanaf 4 november – januari 2020 onderdoorgang Kamperstraat 29-31 beperkt toegankelijk

Contactgegevens
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Edwin van Deudekom, De Coogh tel. 075 – 6163904 (tijdens kantooruren)
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad

Ymere nieuwsbrief 51

Nummer 51 
Ook deze week ontvangt u weer een update van de werkzaamheden in het Rozenprieel.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Lange Poellaan 34-38
Helaas lopen de voorbereidende werkzaamheden wat vertraging op. Dit heeft ertoe geleid, dat de holle buispalen en de kleine heistelling op maandag 4 november worden geleverd. Zoals eerder gemeld is de aanrijroute van de vrachtwagen via de Kleine Houtweg en de Korte Poellaan.

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
Vorige week zijn de vloerplaten voor de 1e verdieping geplaatst. Nu start de aannemer met het aanleggen van de installaties op deze vloerplaten. Dit is gereed eind volgende week. Op vrijdag 8 november wordt hierop een betonvloer gestort. Die dag komen er een aantal betonwagens om via een betonpomp deze vloer te storten. Deze werkzaamheden duren 1 dag. Daarna worden op 13 november de kalkcementzand stenen gebracht. En ook 4 betonnen trappen die door een kleine bakwagen worden geleverd. Een kleine telescoopkraan staat op 13 en 14 november op de bouwplaats om zowel de stenen als de trappen op de juiste plaats te tillen.

Werkzaamheden Kamperstraat 21-33
Op maandag 4 november start de firma De Coogh met werkzaamheden aan Kamperstraat 29 t/m 33. Dit betekent, dat de onderdoorgang in de Kamperstraat voor ongeveer 3 maanden dichtgezet wordt en voor omwonenden in de Linschoten- en Barendsestraat niet te gebruiken is. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De aannemer heeft van de gemeente toestemming gekregen om 4 parkeerplaatsen aan de even zijde van de Kamperstraat (tegenover de onderdoorgang) te gebruiken als bouwplaats. Hier zal de aannemer bouwhekken plaatsen. Bij de contactgegevens in deze nieuwsbrief vindt u het telefoonnummer van de aannemer als u iets wilt melden.

Het Palmpleintje is weer voor de bewoners
De aannemer heeft ervoor gekozen om dit pleintje niet als bouwplaats te gebruiken. Daarom zijn de houten bankjes weer teruggeplaatst.

Er komt een opslagcontainer in de tuin van Van Marumstraat 21
Op 6 november plaatst de aannemer hier een gesloten container in de tuin. Tijdens het plaatsen van de container zal dit wat stremming voor het verkeer geven. Deze container wordt gebruikt voor de opslag van lange materialen, zoals pvc-buizen en leidingwerk. Er worden geen waardevolle spullen in opgeslagen.

Planning

Hoek Barendsestraat / Palmstraat
Tot 8 november – installatiewerkzaamheden
8 november – storten betonvloer 1e verdieping
13 en 14 november – aanleveren materialen en hijswerkzaamheden

Lange Poellaan 34-38
Vanaf 4 november – start werkzaamheden funderingsherstel

Kamperstraat 21-33
Vanaf 4 november – januari 2020 – onderdoorgang Kamperstraat 29-31 niet
toegankelijkContactgegevens

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl

Voor dringende zaken:
Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Edwin van Deudekom, De Coogh tel. 075 – 6163904 (tijdens kantooruren)

Maartje Brand – Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot – Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad. 

Nieuwsbrief Ymere

Nummer 50

In deze nieuwsbrief staan we wat uitgebreider stil bij funderingsherstel door particulieren in een gezamenlijke bouwkundige eenheid. De reden: de start van gezamenlijk funderingsherstel in de Kamperstraat.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

 Particulieren Kamperstraat 21-33 voeren gezamenlijk funderingsherstel uit
Dat is een prachtig resultaat na een lange periode in gesprek te zijn geweest met elkaar; de eigenaren en Ymere. Hier zijn we trots op! De eigenaren van dit bouwblok hebben hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Maar wat ging eraan vooraf? Vele avonden van overleg, lijsten doornemen, afspraken maken, documenten lezen en uiteindelijk de handtekeningen zetten onder de intentieovereenkomst en de opdracht aan de funderingsaannemer De Coogh. Spannend was het ook; blijft iedereen aangehaakt en lukt het om de financiering rond te krijgen. De woningen krijgen nieuwe heipalen en een betonnen vloer. De ene eigenaar voert een groot deel van de voorbereidende werkzaamheden zelf uit, anderen laten dit door de aannemer doen.

Op 4 november start de firma De Coogh met de werkzaamheden voor het funderingsherstel De aannemer voert het funderingsherstel trillingvrij uit. Er wordt per blok van drie woningen gewerkt. De aannemer begint bij Kamperstraat 33, 31 en 29. Als eerste wordt de begane grondvloer verwijderd en wordt er grond afgegraven en afgevoerd. De aannemer werkt in de woningen, maar heeft ook de stoep en enkele parkeerplaatsen nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De Kamperstraat wordt niet afgesloten voor verkeer en blijft dus toegankelijk. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u meer vertellen over de aanrijroute van de aannemer, welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd worden en contactgegevens van de aannemer.
Waarom is dit een bijzonder moment? Ymere gaat de komende jaren de funderingen van een deel van haar woningen vernieuwen. Funderingsaanpak kan gevolgen hebben voor de naastgelegen panden, die onderdeel uitmaken van de bouwkundige eenheid (dat zijn woningen die tegelijkertijd gebouwd zijn op een gezamenlijke fundering). Waar dit het geval is, wil Ymere graag samenwerken. In de bouwkundige eenheid waar Ymere bezit heeft, proberen wij in overleg met de particuliere eigenaren tot gezamenlijk funderingsherstel te komen. Dit is namelijk veruit de beste methode om funderingsherstel uit te voeren.
Er komen nog meer werkzaamheden aan van bouwblokken met particulieren Ook zijn de particulieren in de bouweenheid Kamperstraat 11-17 en Linschotenstraat 2-2B ver in het proces om gezamenlijk tot funderingsherstel over te gaan. Het doel is om aansluitend op de funderingswerkzaamheden van de Kamperstraat 21-33 ook bij deze bouweenheden hiermee te starten.
Problemen met de funderingen in het Rozenprieel Veel woningen die gebouwd zijn rond 1930 in het Rozenprieel hebben een slechte fundering. Diverse omgevingsinvloeden of andere factoren kunnen zorgen voor funderingsproblemen.

Mogelijke oorzaken van funderingsproblemen zijn:
– Aantasting van houten palen door schimmels
– Aantasting van houten palen door bacteriën
– De ondergrond (veenlaag of zandlaag) is niet geschikt voor het soort fundering dat is toegepast
– Funderingspalen worden naar beneden getrokken
– Fundering niet meer berekend op huidige gewicht van de woning
– Verkeerd gefundeerd bij bouw van de woning
– Woning wordt van de funderingspalen omhoog gedrukt

Welke oorzaak (of combinatie van oorzaken) ten grondslag ligt aan problemen met de fundering, moet blijken uit funderingsonderzoek. De oplossing voor een slechte fundering is het maken van een nieuwe fundering op palen. Dit geldt voor alle funderingsproblemen. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.haarlem.nl/funderingen-rozenprieel of www.kcaf.nl.
NH Nieuws heeft afgelopen week gefilmd in het Rozenprieel Afgelopen week zijn de gemeente Haarlem en Ymere benaderd door NH Nieuws met de vraag of zij mochten filmen in het Rozenprieel. NH Nieuws is bezig met het thema ‘Onder de grond’. De uitdagingen van het funderingsherstel in het Rozenprieel, waar veel mensen voor staan, past hier goed in. Daarom liep er afgelopen week een dame met een camera door de wijk. Zij heeft interviews afgenomen met de procesbegeleider van het bouwbureau van de gemeente en een perswoordvoerder van Ymere. In de herfstvakantie zal een kort bericht op NH nieuws te zien zijn.

Hieronder leest u informatie over de lopende werkzaamheden:

Werkzaamheden Lange Poellaan 34-38
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat in de week van 14 oktober de holle buispalen worden gebracht. Dat is verplaatst naar 28 oktober. Naast de holle buispalen komt er dan ook een kleine heistelling. Dit allemaal binnen het bouwterrein. De aanrijroute van de vrachtwagen is via de Kleine Houtweg en de Korte Poellaan.

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
De afgelopen weken zijn de binnenmuren van de appartementen op de begane grond gemetseld. Nu deze op hoogte zijn, worden op 22 en 23 oktober de betonnen vloerplaten van de 1e verdieping gebracht en geplaatst. Dit gebeurt met een kleine bakwagen met aanhanger. Per dag zijn er 2 leveringen. De aanrijroute is via het Zuider Buiten Spaarne en de Linschotenstraat. Daarna start de aannemer met het aanleggen van de installaties.

Planning
Hoek Barendsestraat / Palmstraat
22 en 23 oktober aanvoer en plaatsen betonnen vloerplaten 1e verdieping
24 oktober – november installatiewerkzaamheden

Lange Poellaan 34-38
Vanaf 14 oktober: start werkzaamheden funderingsherstel

Contactgegevens

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen?

Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl

Voor dringende zaken:

Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04

Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Ymere nieuwsbrief 49

De herfst heeft nu definitief zijn intrede gedaan met hevige regenbuien. Gelukkig heeft de uitvoering hier geen last van gehad. Dus ook deze week weer een update van de werkzaamheden in het Rozenprieel.
Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
Vorige week is de begane grond vloer geplaatst. Er wordt voor a.s. donderdag nog 1 vloerplaat geplaatst. Er was 1 plaat die niet de juiste afmeting had. Ook zijn de stalen spanten bij Barendsestraat 15 verwijderd. Deze zijn niet meer nodig. Gisteren zijn de kalkcementzand stenen gebracht. Daarnaast komt er een kraan die de stenen van de vrachtwagen op de begane grond vloerplaten tilt. Hiermee worden de binnenmuren van de woningen gemaakt. Zo worden de komende weken de eerste contouren van het woonblok zichtbaar.

Werkzaamheden Lange Poellaan 34-38
De voorgevel is inmiddels gesloopt en de grond is uitgegraven. Vanaf 14 oktober start de firma De Coogh met de uitvoering van het funderingsherstel van deze 3 panden. Als eerste worden in die week de holle buispalen voor de fundering gebracht. Dit gebeurt met een bakwagen met kraan. De kraan tilt de palen op het bouwterrein. Het funderen is trillingsarm en als methode steeds gebruikt bij de renovatie van de woonblokken van Ymere. De holle buispalen worden volgestort met beton. De aanrijroute van de vrachtwagen is via de Kleine Houtweg en de Korte Poellaan.

Werkzaamheden Kamperstraat 41-45 / Bakkerstraat 1-9 / Tybautstraat 2-6
Deze week wordt er gewerkt in twee woningen in het woonblok Kamperstraat 41-45/ Bakkerstraat 1-9 / Tybautstraat 2-6. Er worden ook onderdelen uit de woning verwijderd. Daarom staat er een afvalcontainer in de straat. Zo krijgt de aannemer een goed beeld van de woningen en welke werkzaamheden straks nodig zijn om dit woonblok te renoveren. De werkzaamheden zijn eind deze week klaar.

Op burendag – 28 september – een aantal boeketten uitgedeeld
Wij, Maartje Brand en Tineke Huigsloot, hebben op burendag een aantal bloemetjes overhandigd in de wijk. Dit hebben wij gedaan bij onze buren van de woonblokken waar nu gewerkt wordt. Als dank voor hun begrip en medewerking. (Ver)Bouwen gaat helaas niet altijd zonder overlast. Niet iedereen was thuis. Degenen die wij wel thuis troffen, waren blij verrast.


Palmstraat Bloemetjes uitgereikt op burendag

Planning

Hoek Barendsestraat / Palmstraat
Oktober: start metselwerk binnenmuren
Lange Poellaan 34-38
Vanaf 14 oktober: start werkzaamheden funderingsherstel
Kamperstraat / Bakkerstraat / Tybautstraat
7 oktober – 11 oktober: uitvoeren onderzoek in twee woningen

Contactgegevens
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.


De vloerdelen voor de hoek Barendsestraat

Nieuwsbrief van Ymere

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
Het storten van de fundering is inmiddels gebeurd. Wel een aantal dagen later dan in de vorige nieuwsbrief stond vermeld. Het afronden van het vlechtwerk liep enige vertraging op in de uitvoering omdat het materiaal niet voorhanden was. Nu gaat de aannemer verder met de voorbereiding om de begane grondvloer te plaatsen. Op maandag 30 september worden deze vloerdelen in 3 leveringen gebracht. De aannemer gebruikt hiervoor een zogenaamde ‘city oplegger’. Dit is een vrachtwagen met een kortere aanhangwagen. Met een bouwkraan worden deze vloerdelen gelost en geplaatst. Zowel de bouwkraan als de vrachtwagen staan op het bouwterrein. Aan het eind van de dag zijn deze werkzaamheden klaar. De bouwkraan is er op 30 september vroeg in de ochtend.

Werkzaamheden Lange Poellaan 34-38
De komende periode gaat de aannemer verder met het ‘strippen’ van deze panden, waarbij de vloer, binnenmuren en gevel verwijderd worden. Als voorbereiding voor het
funderingsherstel wordt er daarna grond uitgegraven en afgevoerd.

Werkzaamheden Kamperstraat 41-45 / Bakkerstraat 1-9 / Tybautstraat 2-6
De aannemer gaat binnenkort werkzaamheden uitvoeren in twee woningen in de Kamperstraat. Dit zijn onderzoeken als voorbereiding voor de planvorming van dit
woonblok. Soms is het dan nodig om onderdelen in de woning te verwijderen. Als het nodig is om bouwafval af te voeren, plaatst de aannemer een container bij dit woonblok. De verwachting is, dat de aannemer hiermee start eind volgende week of de week erna.


Het storten van de fundering hoek Barendsestraat/Palmstraat

Planning

Hoek Barendsestraat / Palmstraat
30 september: plaatsen begane grondvloer
Lange Poellaan 34-38
September-oktober: inpandige werkzaamheden ter voorbereiding op funderingsherstel
Kamperstraat / Bakkerstraat / Tybautstraat
23 september-4 oktober: onderzoek in twee woningen uitvoeren

Contactgegevens

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Pin It on Pinterest