Ymere nieuwsbrief 73

Nummer 73                                                                                                                                   8 januari 2021

We wensen u alle goeds in het nieuwe jaar!

Al direct in het nieuwe jaar verwelkomen we de nieuwe huurders van de woningen Barendsestraat
35-43/49/53-59. In de 2e helft van volgende week krijgen deze huurders de sleutel van hun woning
overhandigd. Zij kijken er naar uit om in de mooi gerenoveerde woningen een start te maken in het
Rozenprieel.
Door inzet van diverse samenwerkingspartners in de buurt wordt het Rozenprieel elk jaar nóg mooier.
Ook Ymere probeert daar een bijdrage aan te leveren, ook in 2021.
We hebben er zin in!

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
De aannemer is hier bezig met het afronden van de laatste opleverpunten. Bij Barendsestraat 57
en 59 worden begin volgende week de schutting en de berging geplaatst. In de komende weken
zijn er steeds minder bouwactiviteiten door onze aannemer op deze locatie. Langzaamaan
verplaatst de aannemer zijn werkzaamheden naar het volgende woonblok, dat gerenoveerd gaat
worden aan de Tybautstraat / Bakkerstraat / Kamperstraat.

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
De aannemer is gestart met het strippen binnen in de woningen. Volgende week start de
asbestsanering in de woningen. Dit wordt uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Zij
nemen ook het afvoeren van het materiaal voor hun rekening. Het gaat maar om een heel
beperkte hoeveelheid asbestmateriaal.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
In de week van 18 januari wordt bij deze adressen de riolering aangesloten. Dit betekent, dat
er bij de stoep aan de voorkant gegraven gaat worden. De verwachting is dat de
werkzaamheden binnen 1 dag zijn afgerond. Op dit moment zijn dit de enige geplande
werkzaamheden.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
Het is al vermeld in de vorige nieuwsbrief. Deze week is het brandwerende plafond geplaatst.
Half januari start de schilder met schilderwerk aan de achtergevel. Dit zijn de laatste afrondende
werkzaamheden.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
Ook bij dit adres wordt volgende week de riolering aangesloten. Dit gebeurt in combinatie met
de rioolaansluiting van de Barendsestraat 38-40. Vanaf half januari start hier het schilderwerk.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
De aannemer is gestart met het wegbreken van de vloer. Voor het afvoeren van het puin plaatst
de aannemer een container. Deze is iets groter dan u normaalgesproken van de aannemer
gewend bent. Het wegbreken van de vloer duurt 1-2 weken.

Planning
Barendsestraat 35-59
In de week van 11 januari         het plaatsen van de laatste 2 schuttingen en bergingen

Barendsestraat 38-40
In de week van 18 januari         riolering aansluiten

Linschotenstraat 36
4 januari – 18 januari                wegbreken bestaande betonnen vloer

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e
eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere nieuwsbrief 72

Nummer 72                                                                                                                               18 december 2020

Voor u, alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. 2020 is een jaar dat we met elkaar niet snel
vergeten. Wie had aan het begin van het jaar kunnen voorzien dat ons leven en onze maatschappij
zo ingrijpend zou veranderen?
We zijn er trots op dat het gelukt is om ook dit jaar weer mooie resultaten te behalen. Dit doen we
niet alleen. De aannemers, Era Contour en Van Lith Bouwbedrijf, hebben – ondanks de lastige
omstandigheden – er alles aan gedaan om door te kunnen blijven werken. Dank daarvoor!
En ook zonder uw geduld en begrip als buurtbewoners lukt het niet. We willen u hiervoor oprecht
bedanken. In deze nieuwsbrief blikken we terug en kijken we ook alweer vooruit.


Gezamenlijk funderingsherstel o.a. Kamperstraat 29-31

Hieronder vindt u een korte terugblik en een vooruitblik naar het nieuwe jaar.

Wat is er het afgelopen jaar gerealiseerd
– De 12 nieuwbouwwoningen op de hoek Barendsestraat / Palmstraat zijn opgeleverd.
Daar wonen onze huurders fijn in hun nieuwe woning.
– De Lange Poellaan is 3 woon-werkwoningen rijker en ertegenover zijn de
voorbereidingen getroffen voor 2 zelfbouwkavels.
– Op 5 plekken in de wijk heeft er gezamenlijk funderingsherstel plaatsgevonden met de
eigenaren en Ymere in een bouwkundige eenheid; als eerste in de Kamperstraat. Dit was
een mooi begin van het funderingsherstel.

Wat zijn de hoogtepunten waar we volgend jaar naar uit kijken
– De oplevering van 10 gerenoveerde eengezinswoningen in de Barendsestraat (oneven
zijde) in het begin van 2021.
– De start van funderingsherstel en renovatie van 20 sociale huurwoningen aan de
Tybautstraat, Bakkerstraat en Kamperstraat.
– De start van funderingsherstel en renovatie van 16 sociale huurwoningen op de hoek
van de Van Zompelstraat en Bakkerstraat, halverwege 2021.
– Het starten van het funderingsherstel bij een aantal ‘losse panden’, waaronder een
aantal panden in de Linschotenstraat. Wederom hopen we dat de eigenaren meedoen.
– Het verkopen van 2 zelfbouwkavels en een aantal “losse panden”.

De komende jaren willen we, samen met u, verder werken aan de funderingsopgave in het
Rozenprieel.
Voor nu hele fijne feestdagen gewenst en de beste wensen voor 2021!

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Ook al staat hierboven vermeld, dat de aannemer met kerstvakantie is, aan dit woonblok wordt
met een kleine ploeg mensen doorgewerkt tot de kerst. De laatste werkzaamheden in de
woningen worden afgerond. Verder wordt er namelijk hard gewerkt om de schuttingen en
bergingen te plaatsen. Het lukt niet om dat dit jaar helemaal af te ronden. Dat gebeurt in de 1e
week van januari. Op dit moment is de grondwerker bezig met het klaar maken van de tuinen.
Door het aan- en afvoeren van grond en zand zijn de Rijpstraat en de omliggende straten waar
doorheen gereden wordt, vervuild. Als woensdag het grondwerk gereed is, komt er een
veegwagen om de betreffende straten aan te vegen. De planning is nog steeds, dat de eerste
huurders half januari hier hun intrek nemen.

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
In de eerste week van januari begint de aannemer met het strippen binnen in de woningen.
Mogelijk start de aannemer met het inrichten van het bouwterrein. Dat is nu nog niet zeker. Op dit
moment gaat de aandacht nog uit naar het woonblok in de Barendsestraat.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
Het lukt de aannemer nog precies om voor de kerst hier de betonvloer te storten. Dit gebeurt
vrijdagmorgen 18 december. De betonwagen staat in de Van Marumstraat. Het storten duurt een
halve dag. In de eerste week van januari staan hier geen werkzaamheden gepland.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De werkzaamheden aan de voorgevel zijn afgerond en de steiger is afgebroken. Begin januari
start de aannemer hier met het plaatsen van een brandwerend plafond. Hiervoor wordt dan ook
materiaal afgeleverd. Half januari start de schilder met schilderwerk aan de achtergevel.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
De volgende werkzaamheden die hier gepland staan is schilderwerk. Dit vindt in combinatie
plaats met Kamperstraat 17 en zal dus half januari starten.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
In het nieuwe jaar start de aannemer met het funderingsherstel van deze woning. Dit betekent
dat er dan gestart wordt met het wegbreken van de vloer. Voor het afvoeren van het puin
plaatst de aannemer een container. Deze is iets groter dan u normaalgesproken van de
aannemer gewend bent. Het wegbreken van de vloer duurt 1-2 weken.

Planning
Barendsestraat 35-59
Vanaf 16 november                     grondwerkzaamheden achtertuinen en plaatsen bergingen en schuttingen
23 december                               veegwagen bij Rijpstraat en omliggende straten

Kamperstraat 17
In de week van 4 januari             afleveren materiaal voor brandwerend plafond

Barendsestraat 38-40
Vrijdagmorgen 18 december      storten betonvloer

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot
1 januari 2021)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e
eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere Nieuwsbrief 71

Voor u, treft u alweer de een-na-laatste nieuwsbrief aan. Het jaar is voorbijgevlogen, zelfs onder de bijzondere omstandigheden waarin we op dit moment leven. De aannemer werkt hard om alle werkzaamheden aan de woningen voor de feestdagen zo ver mogelijk af te ronden. U leest er weer over in deze nieuwsbrief.

Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Als u in de Bakkerstraat bent geweest, heeft u het misschien wel gezien. De meeste woningen zijn dichtgezet. Dat ziet er helaas niet al te fraai uit. De reden hiervoor is, dat er in dit woonblok overlast is geweest van junks.

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
In dit woonblok is de aannemer bezig met het afwerken van de woningen aan de binnenkant. In de loop van volgende week gaan de steigers weg aan de voorzijde. Verder wordt er ook de komende weken nog steeds doorgewerkt aan de achtertuinen waar de bergingen en schuttingen geplaatst worden.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De werkzaamheden gaan vlot bij deze woningen. Inmiddels zitten de schroefinjectiepalen erin en zijn deze ook afgestort met beton. Nu wordt het vlechtwerk voor de constructievloer aangebracht. In de komende weken wordt hier de constructievloer afgestort. Op dit moment is niet bekend wanneer dit zal gebeuren. De betonwagen zal in de Van Marumstraat staan.

Werkzaamheden Lange Poellaan 19-25
De werkzaamheden zijn hier eind vorige week afgerond. Begin volgend jaar worden voor deze locatie 2 zelfbouwkavels te koop aangeboden op www.funda.nl. Op elke kavel is het mogelijk om een eengezinswoning te realiseren. Keijser Drieman is de makelaar.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
Het uithakken van de voegen is klaar. Er wordt op dit moment metselwerk hersteld en daarna start het voegen. Hier wordt een knipvoeg aangebracht. Als dat klaar is, wordt een waterafstotende laag aangebracht door de gevel te hydrofoberen. Als het weer het toe laat, start de schilder daarna met het schilderen van het houtwerk. Rond 17 en 18 december wordt de steiger afgebroken.

Een knipvoeg is een hele fraaie versiering voor het metselwerk. Een knipvoeg is een voeg die uitsteekt buiten de wand, het geeft een heel mooi strak effect aan de lijnen van je muren.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
De werkzaamheden bij deze woning zijn gekoppeld aan de werkzaamheden van Kamperstraat 17. Dus ook hier wordt gewerkt aan het herstel van het metselwerk, worden er nieuwe voegen aangebracht en wordt de gevel gehydrofobeerd. Om de begane grondvloer te verstevigen, worden er 2 stalen balken geplaatst.

De woning Klaverstraat 17 wordt begin volgende week gestut
Afgelopen weken bleek dat de woning verder aan het verzakken is. Dit is bevestigd door de constructeur. De woning verzakt richting de woning Klaverstraat 19. Dit blijkt uit de schade die zichtbaar is in het metselwerk boven de voordeur. Om het verzakken tegen te gaan en verdere schade aan de gevel te voorkomen, wordt er een houten constructie geplaatst bij de voordeur van Klaverstraat 17. De constructie komt gedeeltelijk (ongeveer 1 meter) op het trottoir te staan. De woning werd al niet meer verhuurd.

Er wordt een plan gemaakt voor funderingsherstel
Wij gaan nu versneld starten met het maken van een plan voor het funderingsherstel. Hiervoor is overleg nodig met de particuliere eigenaren in de bouwkundige eenheid. De start van de uitvoering hangt o.a. hiervan af. Via de nieuwsbrief Rozenprieel houden we u op de hoogte.

Bij een aantal woningen zijn de werkzaamheden afgerond
– Linschotenstraat 2a
– Linschotenstraat 59 en 61
– Kamperstraat 29 en 31
– Lange Poellaan 19-25

Planning
Barendsestraat 35-59
Vanaf 16 november grondwerkzaamheden achtertuinen en plaatsen bergingen en schuttingen

Kamperstraat 17
Vanaf 16 november: als de steigers geplaatst zijn, start het uithakken van de voegen

Barendsestraat 38-40
In de loop van 7 december –
18 december: vlechtwerk aanbrengen en storten constructievloer

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot
1 januari 2021)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere nieuwsbrief 68

Ook deze week leest u weer de voortgang van de werkzaamheden op de diverse locaties.

Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Niet alleen de levering van de dakpannen is gelukt, maar ze liggen bij de huisnummers 35-43 ook alweer op het dak. Bij de overige huisnummers gebeurt dit op 26 oktober. Nu bij de huisnummers 35-34 er tot de 1e verdieping is opgemetseld aan de achterzijde gaat de aannemer beginnen met het bekleden van de gevel van de 1e verdieping en de dakopbouw met accoya hout. Dit gebeurt ook bij de kopgevel van Barendsestraat 59.
Van 20 oktober tot en met 23 oktober worden de nutsvoorzieningen aangelegd
De nutsbedrijven maken de stoep open om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Als de werkzaamheden zijn afgerond maken ze de stoep weer dicht. Ook is het parkeren van auto’s aan deze zijde van de Barendsestraat niet mogelijk.

Werkzaamheden Lange Poellaan 19-25
Zoals aangekondigd is de sloopaannemer hier gestart met het handmatig losslopen van de Ymere panden van de particuliere woningen. Dit is goed verlopen. Begin volgende week wordt de straat van de doorgang aan de achterzijde (ter hoogte van het appartementencomplex) uitgevlakt, zodat deze gelijk komt met de stoep. Daarna starten de sloopwerkzaamheden met de kraan.
De aan- en afvoerroute wijzigt
De vrachtwagens rijden vanaf het achterterrein rechtdoor de Van Marumstraat in om via het Zuider Buiten Spaarne de wijk te verlaten. Zo zijn er minder moeilijke verkeersbewegingen nodig in de wijk, zoals krappe draaien maken op smalle hoeken van de straat.
Valt u iets op tijdens de werkzaamheden?
Neemt u dan rechtstreeks contact op met de uitvoerder van de sloopaannemer. Dat is de heer M. Dames. U bereikt hem via m.dames@vlasman.nl of u kunt bellen naar het algemene nummer van Vlasman b.v. 0172-495770.

Werkzaamheden Linschotenstraat 59 – 61
De voegwerkzaamheden zijn afgerond. Op 22 oktober wordt de gevel waterafstotend gemaakt (hydrofoberen). De dag daarna op 23 oktober wordt dan de steiger weggehaald. Dan begint de aannemer aan de laatste werkzaamheden, zoals het plaatsen van nieuwe voordeuren en nog wat schilderwerk.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
De werkzaamheden bij Kamperstraat 29 zijn zo goed als afgerond op het plaatsen van een schutting na. Ook zal er nog wat overgebleven materiaal worden afgevoerd. Bij de woning aan Kamperstraat 31 wordt op het binnenterrein (bij binnenkomst rechts van de poort) een schutting geplaatst. Deze woning heeft straks een kleine buitenruimte. Met de naaste buren zijn hierover afspraken gemaakt. Er staat al maanden een fiets aan de paal binnen het bouwhek op deze locatie. De eigenaar van de fiets kan zich melden bij de uitvoerder van Van Lith. Straks staat hier namelijk de schutting omheen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
Het uithakken van de voegen is afgerond en nu vindt er metselwerkherstel plaats. Aansluitend hieraan zal het voegwerk starten. Als dat is afgerond start de schilder met zijn schilderwerk.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
De werkzaamheden bij Kamperstraat 29 zijn zo goed als afgerond op het plaatsen van een schutting na. Ook zal er nog wat overgebleven materiaal worden afgevoerd. Bij de woning aan Kamperstraat 31 wordt op het binnenterrein (bij binnenkomst rechts van de poort) een schutting geplaatst. Deze woning heeft straks een kleine buitenruimte. Met de naaste buren zijn hierover afspraken gemaakt. Er staat al maanden een fiets aan de paal binnen het bouwhek op deze locatie. De eigenaar van de fiets kan zich melden bij de uitvoerder van Van Lith. Straks staat hier namelijk de schutting omheen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
Het uithakken van de voegen is afgerond en nu vindt er metselwerkherstel plaats. Aansluitend hieraan zal het voegwerk starten. Als dat is afgerond start de schilder met zijn schilderwerk.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De aannemer is hier gestart met kleine sloopwerkzaamheden binnen in de woning. De container voor het afval staat in de Linschotenstraat.

Planning
Lange Poellaan 19-25
Vanaf 19 oktober: start sloopwerkzaamheden met mobiele kraan

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl

Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Vlasman b.v. tel. 0172-495770 of per mail m.dames@vlasman.nl
emailadres van de uitvoerder
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot
1 december 2020)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

 

 

 

 

Nieuwsbrief Ymere

U leest hier weer een update van de werkzaamheden. Sommige woonblokken zijn gereed en
opgeleverd, zoals de nieuwbouw op de hoek Barendsestraat / Palmstraat en de woningen aan
de Lange Poellaan 34-38. Beide woonblokken zijn een mooie aanvulling in het Rozenprieel.
Wel starten er weer werkzaamheden bij een ander woonblok. Hierover leest u weer in deze
nieuwsbrief.
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
De levering van de dakpannen is niet gelukt deze week, maar worden in 2 vrachten geleverd op
maandag 5 oktober en woensdag 7 oktober. Daarna start de aannemer vanaf de achterzijde
met het leggen van de dakpannen. De kozijnen zijn wel geleverd en deze zijn ook al geplaatst.
Vanaf volgende week komt de glaszetter het glas plaatsen. Op de begane grond start het
metselen van de gevel tot de verdiepingsvloer aan de achterzijde. De gevel van de 1e
verdieping en de dakopbouw wordt bekleed met accoya hout. Dat is een duurzame houtsoort,
die in de loop van de tijd vergrijst. Vanaf 12 oktober start de aannemer ook met het verwijderen
van het houtwerk op de kopgevel bij Barendsestraat 59.

Werkzaamheden Lange Poellaan 19-25
Vanaf 12 oktober heeft Ymere opdracht gegeven aan Vlasman b.v. om te starten met het slopen van
deze woningen. Er worden bouwhekken geplaatst om het woonblok. Aan de voorzijde staan deze 1
meter uit de voorgevel. Voor fietsers en voetgangers blijft de Lange Poellaan toegankelijk. De sloop
start met het verwijderen van het groen, schuurtjes en hek aan de achterzijde van de woningen met
huisnummer 23 en 25. Daar richt de aannemer zijn bouwplaats in. Dit duurt 2 dagen. Vervolgens zal
Vlasman b.v. de woningen handmatig losslopen op die plaatsen waar ze vastzitten aan
Barendsestraat 2, 4 en 6a. Het verdere slopen gebeurt met een mobiele kraan. Het sloopafval wordt
in containers met vrachtwagens afgevoerd.
De aan- en afvoerroute van de containers gaat via de Kamperstraat, linksaf naar de Barendsestraat
en het Mari Andriessenplein de wijk uit. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk. Het
sloopwerk en het afvoeren van containers kan leiden tot geluid- en stofoverlast. Dit is helaas niet
helemaal te voorkomen. Vlasman b.v. neemt indien nodig maatregelen om de overlast zoveel mogelijk
te beperken. Hierbij valt te denken aan het nathouden tijdens het sloopwerk en het rustig afvoeren van
het afval. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden uiterlijk 18 december 2020
gereed.

De tuin van de woningen Lange Poellaan 23 en 25 wordt de bouwplaats
Het parkeren gebeurt in de wijk. Op de bouwplaats plaatst de aannemer een kleine bouwkeet en
mobiel toilet. De aannemer werkt op werkdagen van 7.30 uur – 16.00 uur.

Valt u iets op tijdens de werkzaamheden?
Neemt u dan rechtstreeks contact op met de uitvoerder van de sloopaannemer. Dat is de heer
M. Dames. U bereikt hem via m.dames@vlasman.nl of u kunt bellen naar het algemene nummer van
Vlasman b.v. 0172-495770.

Werkzaamheden Linschotenstraat 59 – 61
De voegwerkzaamheden aan de achterzijde zijn nog niet afgerond. Toch kan de aannemer
alvast starten met schilderwerkzaamheden. Hoe vlot dit gaat, is vooral afhankelijk van het weer.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
Het schilderen aan de achterzijde is inmiddels ook alweer afgerond. En ook de steiger is
inmiddels afgebroken en afgevoerd. De komende 2 weken worden hier de laatste oplever
werkzaamheden uitgevoerd in de woningen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
Het plaatsen van de steigers was in 1 dag afgerond. Het lukte niet om al te starten met het
herstel van voeg- en metselwerk. Dit begint met het uithakken van de voegen. Deze
werkzaamheden starten nu vanaf 5 oktober. Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief geeft dit de
eerste 2 weken wel wat geluidsoverlast. Qua stofoverlast valt het mee, omdat er een stofzuiger
wordt gebruikt tijdens het uithakken. Ook hangen er netten aan de steigers.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De aannemer is hier nog niet gestart. Dit gebeurt pas wanneer de werkzaamheden bij andere
panden zijn afgerond. Op dit moment ontbreekt het de aannemer aan handjes op het werk.

Planning
Barendsestraat 35-43/49/53-59
5 en 7 oktober                              levering dakpannen
Linschotenstraat 2a
5 oktober-16 oktober                    start uithakken voegwerk

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Vlasman b.v. tel. 0172-495770 of per mail m.dames@vlasman.nl
emailadres van de uitvoerder

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot 1 december 2020)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Ymere Nieuwsbrief

Alle werkzaamheden vorderen gestaag zowel in de Barendsestraat als op de andere locaties
waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Het nieuwbouwblok op de hoek Barendsestraat /
Palmstraat is bijna afgerond. We kijken uit naar de nieuwe bewoners voor dit woonblok. U leest
hier weer de voortgang van de werkzaamheden.
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
De aannemer is bezig met het afronden van de werkzaamheden. Maandag 7 september
worden de bouwhekken opgehaald door een bakwagen. De Palmstraat is dan weer open voor
verkeer.

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Op 1 september is het niet gelukt om de zandcementvloer te storten. De zandcementwagen
had een technische storing en moest helaas onverrichter zaken vertrekken. Gisteren is het
storten alsnog gebeurd. Op vrijdag 11 september wordt de zandcementvloer gestort bij de
huisnummers 53-59. De zandcementwagen komt dan via de Palmstraat het bouwterrein op. Bij
de huisnummers 35-43 gaat de aannemer verder met het plaatsen van de binnenwanden. De
gipswanden die hiervoor gebruikt worden, worden afgeleverd via de Rijpstraat met een
heftruck. De vrachtwagen staat op het Zuider Buiten Spaarne en komt niet de wijk in.

Werkzaamheden Linschotenstraat 59 – 61
Het hijsen van de kozijnen over de woningen is goed verlopen. Op dit moment worden de kozijnen geplaatst. De komende 2 weken is de aannemer bezig met het voegwerk aan de kop- en voorgevel. Voor het afvoeren van de kozijnen en andere grote bouwdelen heeft de aannemer hier toch een container moeten plaatsen. Dit in tegenstelling tot het bericht hierover
in de vorige nieuwsbrief. Het is te onhandig om met deze grote delen door de straat te lopen.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
Nu het schilderwerk aan de voorgevels is afgerond, gaat de schilder verder met de achterzijde.
Verder wordt het plafond van de begane grond bij Kamperstraat 29 vervangen. Hiervoor
worden plafondplaten afgeleverd volgende week. Het uitladen gebeurt met de hand. Verder is
het hek in de poort geschilderd en heeft een mooie kleur groen gekregen. Dit past binnen het
kleurenplan dat er voor het Rozenprieel is opgesteld voor het bezit van Ymere.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
De grote sloopwerkzaamheden zijn zo goed als afgerond. Waarschijnlijk worden hier binnen
2 weken steigers geplaatst om daarna te starten met gevelwerkzaamheden. Wel heeft de
aannemer de open container vervangen voor een gesloten container, omdat ook andere
mensen gebruik maakten van deze open container. Maar ook nu plaatst men puinzakken naast
de container. Onduidelijk is wie dit doen.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
De aannemer start hier binnenkort met de werkzaamheden.

Planning
Barendsestraat 35-43/49/53-59
11 september zandcementwagen voor storten zandcementvloer

Contactgegevens
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl

Voor dringende zaken:

Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04 (afwezig tot
1 december 2020)
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Pin It on Pinterest