De zomer is begonnen! En daarmee breekt een periode aan van afronden en vakantie voorbereiden. In deze nieuwsbrief blikken we vooruit, ook naar de weken na de bouwvak en lassen een nieuwsbrief-zomerstop in.
We blijven uiteraard bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen. U ontvangt de volgende
nieuwsbrief op 21 augustus. We wensen u een goede zomerperiode!
Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

De aannemers zijn op bouwvakantie van 20 juli tot en met 16 augustus.
Wilt u iets melden in deze periode? Neemt u dan contact op met het algemene nummer van
Ymere, 088 – 000 89 00, en vraagt u naar de afdeling Nazorg. Aannemer Van Lith is ook in de
bouwvak bereikbaar op 0251-240904.

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
Helaas lopen de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen door de BAM wat vertraging op.
U heeft vast gezien, dat deze werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Wel zijn de keukens
geleverd. En voor de bouwvak worden de voordeuren nog geplaatst. Na de bouwvak gaat de
aannemer hier verder met de laatste afrondende werkzaamheden. Ook tijdens de bouwvak blijft
het een bouwterrein.

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
Tot de bouwvak is de aannemer bezig met het vernieuwen van de verdiepingsvloeren van alle
woningen. Wanneer dit vlot verloopt, zal bij een aantal woningen ook nog de houtenskelet wand
geplaatst worden op de 1e verdieping. Dit gebeurt dan weer met de autokraan waarover we al
eerder schreven. Na de bouwvak zal de aannemer hiermee verder gaan. Het is op dit moment
nog niet zeker, maar misschien voert een kleine ploeg metselaars tijdens de bouwvak
werkzaamheden uit aan dit woonblok.

Werkzaamheden Lange Poellaan 34-38
Op deze locatie heeft de aannemer zijn werkzaamheden afgerond. Binnenkort start de verkoop
van deze 3 woon-werkwoningen via www.funda.nl. Ook kunt u de website van de makelaar in
de gaten houden via https://www.kdmakelaars.nl/haarlem.
Werkzaamheden Linschotenstraat 59 – 61
Het plannen van het storen van de constructieve vloer is lastiger dan voorzien. Nadat het al een
keer is uitgesteld is de vloer nu niet gestort op 6 juli. De aannemer wil dit nog wel voor de
bouwvak realiseren. De verwachting is, dat dit nu op donderdag 16 juli gebeurt. Na de bouwvak
start de aannemer hier rustig de werkzaamheden weer op.

Werkzaamheden Kamperstraat 29 en 31
De aannemer is hier inmiddels gestart. De trap voor Kamperstraat 29 is inmiddels afgeleverd.
Op vrijdag 17 juli vroeg in de ochtend worden in de Kamperstraat stalen balken afgeleverd. Met
een autolaadkraan worden deze van de vrachtwagen gehesen en daarna bij Kamperstraat 29
naar binnen gebracht. Dit leidt in de ochtend tot stremming in dit deel van de Kamperstraat. Na
de bouwvak gaat de aannemer hier kozijnen plaatsen, voegwerk herstellen en de gevel
reinigen. Als dat is afgerond, zal hier de schilder starten met buiten schilderwerk.

Werkzaamheden Kamperstraat 17
Na de bouwvak start aannemer Van Lith hier met het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a
De firma De Coogh heeft hier de werkzaamheden afgerond. De aannemer Van Lith is
begonnen met wat sloopwerkzaamheden binnen in de woningen. Na de bouwvak zal er een
moment zijn, waarop het sloopmateriaal wordt afgevoerd.

Planning
Linschotenstraat 59-61 – 16 juli storten constructievloer
Kamperstraat 29-31 – 17 juli afleveren stalen balken

Contactgegevens
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 (niet tijdens de bouwvak) of per email
rozenprieel@eracontour.nl
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail
info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Pin It on Pinterest