Ons land is in de ban van het coronavirus. Wij staan met elkaar voor een grote uitdaging. De gezondheid van de medewerkers van Ymere, maar ook van onze samenwerkingspartners staan hierin voorop. Dat leidt op de werkvloer tot aanpassingen en ook in de bouw. Vooralsnog wordt er in de bouw doorgewerkt. Er zijn afspraken gemaakt op welke manier dat kan. De richtlijnen van het RIVM worden hierin opgevolgd. Dat betekent wel, dat er tot en met 6 april geen spreekuur is in de bouwkeet van aannemer Van Lith Bouw.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat
Dit gebouw krijgt steeds meer vorm. Vorige week zijn de dakkapellen geplaatst en over twee weken is het metselwerk klaar. Dan gaat de aannemer verder met werkzaamheden aan de binnenkant van het gebouw. De afbouw noemt de aannemer dat. Leveringen die hier nog plaatsvinden, worden gedaan met bestelbusjes.

Werkzaamheden Lange Poellaan 34-38
De aannemer is ook hier weer aan de slag. Er zijn kozijnen geplaatst en nieuwe voordeuren. Deze week start de aannemer met metselen en het herstel van het voegwerk van de zijmuur (kopgevel) van Lange Poellaan 34. De gevelstenen hiervoor worden a.s. dinsdag 24 maart afgeleverd. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de steiger die er al staat verhoogd en komt er ook een steiger bij de kopgevel-zijde. Donderdag 26 maart sloopt de aannemer de schoorstenen op het dak. Hiervoor wordt een stortkoker gebruikt zodat het puin in de container wordt gestort. Dezelfde dag wordt de container weer opgehaald.

Werkzaamheden Barendsestraat 35-59
Bij de woningen in het 1e deel van de Barendsestraat (35 t/m 43) is al veel gesloopt; de bergingen, aanbouwen en dakkapellen. Ook zijn de dakpannen er al af. En 3 van de 5 woningen zijn ook aan de binnenkant gestript. In de loop van deze week gaat de aannemer beginnen met de woningen in het 2e deel van de Barendsestraat.

Werkzaamheden Kamperstraat 21-33
Bij Kamperstraat 21 worden op dit moment de holle buispalen geperst. Er is bij dit adres steeds een koppeling met de werkzaamheden bij Linschotenstraat 2. Deze werkzaamheden zijn bijna klaar. Daarna worden de palen weer volgestort met beton. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt.

Werkzaamheden Kamperstraat 11-19
Maandag 23 maart stort firma De Coogh bij Kamperstaat 11 en 13 de werkvloer. Een deel van de dag is dit deel van de Kamperstraat gestremd voor verkeer. Bij particulieren van Linschotenstraat 2d en 2e wordt diezelfde dag ook beton gestort. Dan is daar de Linschotenstraat gestremd voor verkeer.
Werkzaamheden Linschotenstraat 2- 2a-2b
Bij deze bouwkundige eenheid wordt ook volop gewerkt aan het funderingsherstel van deze woningen. Inmiddels zijn bij Linschotenstraat 2 al weer de holle buispalen geperst. En in de woningen van Linschotenstraat 2a en 2b wordt volop gesloopt.

Planning

Barendsestraat 35-59
Vanaf 9 maart – sloopwerkzaamheden bergingen en tuinen en inrichten bouwterrein

Kamperstraat 21-33

Vanaf 4 november – maart 2020 onderdoorgang Kamperstraat 29-31 beperkt toegankelijk

Kamperstraat 11-19

23 maart – straat is gestremd voor verkeer (deel van de dag)

Linschotenstraat 2-2a-2b

23 maart straat is gestremd voor verkeer (deel van de dag)

Contactgegevens
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl

Voor dringende zaken:
Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Edwin van Deudekom, De Coogh tel. 075 – 6163904 (tijdens kantooruren)
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 (tijdens kantooruren) of per mail
info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Pin It on Pinterest