Nummer 61                                                                                                                         12 juni 2020 

Ook deze week ontvangt u weer een nieuwsbrief over de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan Ymere woningen. We beseffen dat, juist nu velen van u thuis werken, deze werkzaamheden extra ingrijpend voor u kunnen zijn. We proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager 

Werkzaamheden hoek Barendsestraat / Palmstraat                                                                                            De komende weken is de BAM bezig met het aanleggen van de nutsaansluitingen. Afgelopen donderdag was de Barendsestraat gestremd om een aansluiting te maken op het hoofdriool. Verder gebeuren deze werkzaamheden binnen de bouwhekken van het bouwterrein. Binnen in de woningen wordt er verder gewerkt door de stukadoor en timmerman.

Werkzaamheden Barendsestraat 35-43 / 49 / 53-59
De sloopwerkzaamheden zijn hier zo goed als afgerond. Vandaag wordt het laatste puin uit de achtertuinen afgevoerd. Dat betekent voor de omwonenden minder geluidsoverlast en stof. Dank u wel weer voor uw begrip en medewerking. Zoals aangekondigd is deze week de constructievloer gestort bij de woningen Barendsestraat 33-47. De transporten die hiervoor nodig waren zijn begeleid door de aannemer. De omwonenden in de Rozenprieelstraat zijn hierover apart geïnformeerd omdat parkeren in de straat die dag niet mogelijk was.

Op maandag 22 juni worden de houtenskeletbouw wanden geleverd. Dit zijn complete gevelwanden waar de uitsparingen voor kozijnen en deuren al inzitten. Deze komen aan in     een grote trailer op een industrieterrein in Haarlem. Daar worden ze overgeladen op vrachtwagens die de wijk in kunnen. Door de afmetingen van de wanden (5×3 m) begeleidt de aannemer de bakwagens de wijk in. De aan- en uitrijroute is via de Linschotenstraat – Palmstraat – Rijpstraat. De levering vindt plaats in meerdere transporten die dag. Daarna worden deze wanden geplaatst met een kleine autolaadkraan ter grootte van een personenauto. Deze kraan staat op het bouwterrein.

Werkzaamheden Lange Poellaan 34-38                                                                             Vrijdag 12 juni wordt hier de steiger afgebroken en afgevoerd. Hiervoor staat er korte tijd een vrachtwagen in de Korte Poellaan om de steigerdelen in te laden. Daarna worden ook hier de nutsvoorzieningen door de BAM aangelegd. Dit gebeurt binnen de bouwhekken, die blijven nog staan. Als de aannemer klaar is met alle werkzaamheden worden deze 3 woon-werk woningen te koop aangeboden via www.funda.nl. Ook kunt u de website van de makelaar in de gaten houden https://www.kdmakelaars.nl/haarlem. De verkoop start eind deze maand.

Werkzaamheden Linschotenstraat 59 – 61
Ook hier verlopen de werkzaamheden vlot en volgens de planning. Volgende week vinden hier nog een aantal sloopwerkzaamheden plaats. Zo wordt bij Linschotenstraat 59 de oude fundering en een oude aanbouw gesloopt. Op donderdag 18 juni worden de sparingen uitgehakt voor de nieuwe fundering in beide woningen. Helaas zullen deze werkzaamheden voor de direct aangrenzende buren in dat blok wel geluidsoverlast geven. Het puin dat bij het uithakken vrij komt, wordt afgevoerd in een puincontainer. Deze staat op een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de woningen. Daarna is de planning dat de werkvloeren worden gestort in de week van 22 juni. Op dit moment is nog niet bekend op welke dag dit is. Omdat het maar om 2 werkvloeren gaat, duurt het storten ervan in totaal 2-3 uur. Er wordt hierbij rekening gehouden met de schooltijden van de aangrenzende school. Directe omwonenden worden hierover apart geïnformeerd.

Werkzaamheden Kamperstraat 21-33
Op dit moment worden er aan de Ymere woningen, Kamperstraat 29 en 31 geen werkzaamheden uitgevoerd. Aan de achterzijde zijn wel bouwhekken geplaatst.

Werkzaamheden Kamperstraat 11-19
Donderdag 11 juni is de firma De Coogh gestart met het persen van de palen bij de 3 woningen in dit blok. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Hiervoor slaat de aannemer materiaal op binnen het bouwterrein in dit deel van de Kamperstraat.

Werkzaamheden Linschotenstraat 2a-2b
Zoals eerder al gemeld voert de loodgieter hier de laatste werkzaamheden uit. Als alles volgens planning verloopt, is de firma De Coogh hier uiterlijk eind volgende week klaar. Dan zal ook hier de aannemer Van Lith aan de slag gaan.

Planning
Barendsestraat 35-59
22 juni                                            transport van houtenskeletbouw wanden

Linschotenstraat 59-61
15 juni – 19 juni                                    sloopwerkzaamheden

Kamperstraat 11-19
11 juni – 26 juni                                     persen van de palen

Er zijn alweer vloeren gestort bij de woningen in de Barendsestraat

De zijgevel van het woonblok aan de Lange Poellaan

Contactgegevens
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Of heeft u vragen en/of opmerkingen?  Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Uitvoeringsteam ERA tel. 06 – 307 313 49 of per email rozenprieel@eracontour.nl
Edwin van Deudekom, De Coogh tel. 075 – 6163904 (tijdens kantooruren) Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 (tijdens kantooruren) of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand                 Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot             Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze  woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel, renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar  eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Pin It on Pinterest