Ymere Nieuwsbrief 78

Nummer 78                                                                                                                                       22 maart 2021

Deze nieuwsbrief geldt voor een periode van 3 weken en gaat dus over het paasweekend van 4 en 5 april heen. De aannemer is in die periode ook een aantal dagen vrij. Er zijn een aantal foto’s toegevoegd die u een mooi beeld geven van de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan de woningen aan de Kamperstraat / Bakkerstraat / Tybautstraat.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Er wordt nog volop gesloopt op het binnenterrein. Voor het afvoeren van het sloopmateriaal staat er een container binnen het bouwterrein. Ook de dakpannen worden er nu afgehaald. En inmiddels zijn er steigers geplaatst aan de voorzijde van het woonblok. De steigers zijn voorzien van netten. Dit zorgt ervoor dat de stofoverlast minimaal is bij het uithakken van de voegen van de voorgevels. De aannemer is hiermee vlak voor het weekend gestart en eind deze week is het klaar. Het uithakken geeft wel geluidsoverlast. Dat is helaas niet te voorkomen. Op dit moment is het nog niet zeker welke werkzaamheden na het paasweekend worden uitgevoerd. Voordat de aannemer verder kan, zal er eerst vervuilde grond afgevoerd worden. Het gaat dan om 10-15 vrachtwagens. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt. Hiervoor moet een vergunning worden afgegeven. U treft hieronder een aantal foto’s aan, zodat u ziet welke voortgang er is gemaakt. Ook is de stambescherming om de bomen geplaatst (al ziet u dat nog niet op de foto’s).

De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder had zijn bouwkeet in de Linschotenstraat. Omdat dit wat verder weg ligt van deze
bouwlocatie, is de uitvoerder, Hans Röling verhuisd naar Van Zompelstraat 1-RD. Heeft u vragen of
opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.

Er is een wijziging in de aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de
Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten
met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het
vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De aannemer plaatst hier een steiger om voegwerkherstel uit te voeren. Dit gebeurt eind
deze week of begin volgende week. Daarna start het uithakken van de voegen. Dit geeft
ongeveer 1 week wel enig geluidsoverlast. Daarna start het voegwerk. Half april plaatst de
aannemer hier een aantal nieuwe kozijnen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
Begin deze week wordt er hout geleverd om in de woning een constructieve wand te
maken. Het hout ligt korte tijd op een parkeerplaats voor de woning voordat het naar
binnen wordt verplaatst. Aan het einde van deze week of begin volgende week wordt bij de
voorgevel een steiger geplaatst. De aannemer start daarna met het uithakken van het
voegwerk. Omdat er maar weinig metselwerk is, geven deze werkzaamheden ongeveer
een halve dag geluidsoverlast. Daarna start het voegwerk.

Voorbereidingen gestart bij Van Zompelstraat 1-7 en Bakkerstraat 13-19
De renovatie van dit woonblok start in juni dit jaar. In dit woonblok zijn 2 bergingsclusters. Naast de
huurders in dit woonblok die hier een berging gebruiken, zijn er ook anderen die hier een berging
gebruiken. Ymere komt graag in contact met deze gebruikers, omdat de bergingen na de renovatie
een andere bestemming krijgen. Dus gebruikt u hier een berging, neemt u dan contact op met Harm
ten Zijthoff. U bereikt hem via het algemene telefoonnummer van Ymere 088 – 000 89 00. Of per
mail H.ten.Zijthoff@ymere.nl. Op de bergingen zelf hangt ook een brief met deze mededeling.

Planning
Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
19 maart – 26 maart                               uithakken voegen metselwerk
Barendsestraat 38-40
26 maart – 1 april                                   uithakken voegen metselwerk

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Terugblik: Landelijke Opschoondag 20 maart

Afgelopen zaterdag 20 maart organiseerden wij (Springlevend Rozenprieel) in samenwerking met Nederland Schoon een ‘opschoon ommetje’ voor alle bewoners van het Rozenprieel. Mensen konden spullen komen halen zoals handschoenen, prikkers en vuilniszakken om zelf hun eigen straat wat schoner te maken. 

Nadat iedereen spullen had opgehaald om te gaan opschonen zijn wij samen met Haarlem Effect aan de slag gegaan op het plein bij Buurtcentrum de Tulp. Wat je tegenkomt blijft je verbazen… van blikjes tot grote stukken hout.

De opbrengst is altijd een beetje dubbelzinnig. Het liefst kom je zo min mogelijk afval tegen op straat, maar meestal is de opbrengst van zo’n ‘opschoon ommetje’ hoog.

Dankzij alle behulpzame bewoners is het Rozenprieel klaar voor de lente, jullie ook? 

Tekst: Ezra (Springlevend Rozenprieel)
Foto’s: Tommer (Springlevend Rozenprieel)

Een nostalgisch verhaal over het Rozenprieel

Een prachtig verhaal over het Rozenprieel uit het boek “Geluk was niet gewoon” geschreven door Koos Snijder.

“Geluk was niet gewoon
Merensplein nummer 7, Haarlem 1978.
Buurvrouw ‘tante’ Bep naast ons was een echte Rozenprieeler (wijkbewoner), ze deed schoonmaakwerk in de keuken van de Mariastichting en waste groenten. Haar echtgenoot, ‘ome’ Frans was een simpele, “Oost-Indisch dove” man waarmee je geen goed gesprek kon aangaan, tenzij je uitsluitend zijn prietpraat wilde aanhoren dat nergens op sloeg. Toch kreeg ik het bij hem voor elkaar dat we elke zaterdagmorgen samen het hele pleintje gingen schoonvegen waarbij de schoffies uit de buurt ons uitscholden voor ‘stomme mongolen’. Frans was kinderlijk en licht autistisch, zag er vaak onverzorgd uit maar was dol op een beetje aandacht, zat je even rustig in de tuin dan kwam hij direct de keukendeur uit en ging op de zelfde hoogte zitten voor een praatje pot. Zijn verhaal was dan vaak eenrichtingsverkeer naar jou toe.
Frans werkte als ‘waterhulp’ op een binnenvaartboot dat watermonsters schepte voor laboratoriumonderzoek. “Ik ben rijksambtenaar hoor!” Zei hij vol trots als je naar zijn werk vroeg. Het was nog waar ook. Frans had hobby’s waaronder een complete treinbaan van Lego op zolder en filmen, meestal waren dat opnames van tante Bep met de katten op schoot, met de katten in de tuin op de vensterbank en andere schokkende onscherpe opnames met Bep en haar katten in de hoofdrol. Tante Bep rookte als een ketter, ze had een hart van goud en dol op ‘nijverheidkunst’, gemaakt met ministeck. Ze maakte kleurige plaatjes uit voorbeeldboekjes die ze vol trots voor het raam ophing om te showen voor het hele pleintje. Zo had ze voor kerst een brandende kaars gefröbeld tussen groene takken en rode ballen die wekenlang tentoongesteld werd. Om het beeld compleet te maken had ze zelf een passende tekst er onder gezet van: “25 DEZEMBER!”. Ze was kinderloos, zelf een kind van de eenvoud en dol op onze kinderen waar ze als dat nodig was graag op paste als wij een verjaardag s’avonds hadden. Het nadeel was dat ze rookte en dan pafte ze de hele avond achterelkaar halfzware shag voor de televisie. Dat roken vonden we toen niet zo erg, ik hield zelf ook van een sigaartje. Alcohol drinken deed ze niet. Wanneer we laat in de avond van de verjaardag terugkwamen en nog eventjes gezellig met haar nazaten met een glaasje fris, bleef ze driftig doorpaffen tot we uiteindelijk tegen haar zeiden we dat we nu echt naar bed wilden, draaide ze nog onverstoorbaar een nieuw ‘shaffie’ met de opmerking: “Ga dan maar alvast, ik kom er straks wel uit hoor.” Als Bep jarig was werden we met de kinderen uitgenodigd voor koffie en gebak, waarbij ook haar drie katten Moortje, Mimi en Pino op een eigen gebakje netjes op een schoteltje werden getrakteerd. De katten waren haar ‘kinderen’, gretig likten ze de slagroom van de moorkoppen af en negeerden de chocolade-bol.

Frans en Bep waren lid geworden van een carnavalsvereniging de ‘Muggenzwerm’ in het buurthuis de Drie Punten waar Frans bij gebrek aan tegenkandidaten tot prins Carnaval was gekozen. Frans hield wel van een biertje maar was matig, ik heb hem nooit dronken gezien. Ze hadden wel de gewoonte als ze in vol ornaat verkleed waren bij ons op nummer 7 aan te bellen om zich te laten bewonderen. Ze zagen er meestal niet uit, Bep kon zich totaal niet opmaken ze leek het meest op een vrouwelijke pierrot met de lippenstift ruim om haar mond gesmeerd. Onze kinderen stikten stiekem van het lachen en helemaal toen we ze overlaadden met valse complimenten. “oh Bep wat ben je mooi!” dan straalde Bep! Na een aantal jaren kreeg Bep helaas longkanker waar ze na een lang ziekbed beneden voor het raam tussen de ministeck en legpuzzels met poezen-plaatjes overleed. Ze had Frans plechtig laten beloven goed voor haar dieren te zorgen als zij er niet meer zou zijn. Maar na haar overlijden liet Frans haar geliefde katten inslapen, haalde de ministeck-werkjes van de ramen en de overgordijnen gingen dag en nacht dicht voor pottenkijkers. Hij kreeg het erg druk met contactadvertenties. Af en toe zagen we een glimp van een schuw vrouwtje in de achtertuin die weer vlug naar binnen vluchtte als je haar zag. Meestal was het niets bijzonders maar Frans had kennelijk wat schade in de liefde in te halen tot op de dag dat hij onherkenbaar keurig in het pak bij ons aanbelde en vertelde dat hij verkering had en ging verhuizen. Keurig geknipt, zijn dunne grijze haar met gel in een scheiding gekamd en in een walm eau de toilette van Paco Rabanne vertelde hij ons verder dat hij een lief vrouwtje gevonden had. Zijn ‘verdriet’ over Bep duurde slechts een maand. De gordijnen en ramen gingen weer open en na tante Bep verdween ook ome Frans uit ons leven op het Merensplein. Niet lang daarna verhuisden we naar de Krokusstraat.”
Uit zijn boek: Geluk was niet gewoon

Landelijke Opschoondag: Zwerfie Bingo (20 maart)

Zaterdag 20 maart is het de Landelijke Opschoondag 2021. Dit jaar in de vorm van een opschoon-ommetje in verband met corona. Zo wordt het Rozenprieel een zwerfafvalvrije schoonheid waar je lentekriebels van krijgt. En doen we, op gepaste afstand, toch nog iets samen.
Bij buurtcentrum de Tulp kun je een vuilniszak, handschoenen en een prikker ophalen om je eigen straat of het plein op te schonen. Voor de kinderen kun je een Zwerfie Bingo kaart ophalen, zodat ze na afloop een leuke prijs kunnen ophalen. Meld je aan via: https://www.supportervanschoon.nl/actie/?id=84766
Tot dan!

Springlevend Rozenprieel

Probleem website

Beste rozenprieelers,

Er is een probleem met de website. Vooral wanneer die op de mobiele telefoon bekeken wordt. We zijn er hard mee aan de slag dit probleem zo snel mogelijk op te lossen!

Met vriendelijke groet,
Wijkredactie Rozenprieel