Ymere Nieuwsbrief 78

Nummer 78                                                                                                                                       22 maart 2021

Deze nieuwsbrief geldt voor een periode van 3 weken en gaat dus over het paasweekend van 4 en 5 april heen. De aannemer is in die periode ook een aantal dagen vrij. Er zijn een aantal foto’s toegevoegd die u een mooi beeld geven van de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan de woningen aan de Kamperstraat / Bakkerstraat / Tybautstraat.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Er wordt nog volop gesloopt op het binnenterrein. Voor het afvoeren van het sloopmateriaal staat er een container binnen het bouwterrein. Ook de dakpannen worden er nu afgehaald. En inmiddels zijn er steigers geplaatst aan de voorzijde van het woonblok. De steigers zijn voorzien van netten. Dit zorgt ervoor dat de stofoverlast minimaal is bij het uithakken van de voegen van de voorgevels. De aannemer is hiermee vlak voor het weekend gestart en eind deze week is het klaar. Het uithakken geeft wel geluidsoverlast. Dat is helaas niet te voorkomen. Op dit moment is het nog niet zeker welke werkzaamheden na het paasweekend worden uitgevoerd. Voordat de aannemer verder kan, zal er eerst vervuilde grond afgevoerd worden. Het gaat dan om 10-15 vrachtwagens. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt. Hiervoor moet een vergunning worden afgegeven. U treft hieronder een aantal foto’s aan, zodat u ziet welke voortgang er is gemaakt. Ook is de stambescherming om de bomen geplaatst (al ziet u dat nog niet op de foto’s).

De bouwkeet is in Van Zompelstraat 1-RD
De uitvoerder had zijn bouwkeet in de Linschotenstraat. Omdat dit wat verder weg ligt van deze
bouwlocatie, is de uitvoerder, Hans Röling verhuisd naar Van Zompelstraat 1-RD. Heeft u vragen of
opmerkingen, loopt u dan gerust bij hem langs.

Er is een wijziging in de aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de
Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. Om de wijk zo min mogelijk te belasten
met het bouwverkeer, is de afvoerroute gelijk aan de aanvoerroute maar dan vice versa. Het
vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
De aannemer plaatst hier een steiger om voegwerkherstel uit te voeren. Dit gebeurt eind
deze week of begin volgende week. Daarna start het uithakken van de voegen. Dit geeft
ongeveer 1 week wel enig geluidsoverlast. Daarna start het voegwerk. Half april plaatst de
aannemer hier een aantal nieuwe kozijnen.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
Begin deze week wordt er hout geleverd om in de woning een constructieve wand te
maken. Het hout ligt korte tijd op een parkeerplaats voor de woning voordat het naar
binnen wordt verplaatst. Aan het einde van deze week of begin volgende week wordt bij de
voorgevel een steiger geplaatst. De aannemer start daarna met het uithakken van het
voegwerk. Omdat er maar weinig metselwerk is, geven deze werkzaamheden ongeveer
een halve dag geluidsoverlast. Daarna start het voegwerk.

Voorbereidingen gestart bij Van Zompelstraat 1-7 en Bakkerstraat 13-19
De renovatie van dit woonblok start in juni dit jaar. In dit woonblok zijn 2 bergingsclusters. Naast de
huurders in dit woonblok die hier een berging gebruiken, zijn er ook anderen die hier een berging
gebruiken. Ymere komt graag in contact met deze gebruikers, omdat de bergingen na de renovatie
een andere bestemming krijgen. Dus gebruikt u hier een berging, neemt u dan contact op met Harm
ten Zijthoff. U bereikt hem via het algemene telefoonnummer van Ymere 088 – 000 89 00. Of per
mail H.ten.Zijthoff@ymere.nl. Op de bergingen zelf hangt ook een brief met deze mededeling.

Planning
Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
19 maart – 26 maart                               uithakken voegen metselwerk
Barendsestraat 38-40
26 maart – 1 april                                   uithakken voegen metselwerk

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl

Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150 daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen. Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden, meestal particuliere eigenaren. Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Probleem website

Beste rozenprieelers,

Er is een probleem met de website. Vooral wanneer die op de mobiele telefoon bekeken wordt. We zijn er hard mee aan de slag dit probleem zo snel mogelijk op te lossen!

Met vriendelijke groet,
Wijkredactie Rozenprieel

Ymere Nieuwsbrief 76

De afgelopen periode is er in Nederland genoten van de sneeuw en het ijs op sloten en plassen. Dat leverde mooie beelden op. Voor de aannemer betekende het, dat niet alle geplande werkzaamheden zijn doorgegaan. U leest hierover in deze nieuwsbrief.

Maartje Brand, projectontwikkelaar
Tineke Huigsloot, procesmanager

Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
Vanwege de vorst zijn de nutsvoorzieningen nog niet afgesloten. Dit staat nu gepland voor donderdag 25 februari. De sloopwerkzaamheden in de woningen zijn volop in gang. Voor het sloopafval zijn containers geplaatst. Om straks met bouwmaterieel naar het achterterrein te kunnen, maakt de aannemer de poort in de Bakkerstraat breder. Het maken van deze constructie start eind volgende week. Hiervoor zal een deel van de aangrenzende woning weggesloopt worden.

Er is een aan- en afvoerroute voor vrachtwagens
De aanvoerroute voor de vrachtwagens gaat via de Rustenburgerlaan, rechtsaf naar de Voorhelmstraat, met de bocht mee naar de Bakkerstraat. De afvoerroute gaat via de Bakkerstraat, linksaf naar het Zuider Buiten Spaarne de wijk uit. Het vrachtverkeer rijdt daarbij stapvoets door de wijk.

Werkzaamheden Barendsestraat 38-40
Ook hier heeft de vorst voor uitstel van werkzaamheden gezorgd. De werkzaamheden in de tuin om de gevel te dichten tegen het grondwater starten maandag 22 februari. Daarna wordt het straatwerk in de achtertuin gelegd, zodat de steiger opgebouwd kan worden.

Werkzaamheden Linschotenstraat 73
Hier wordt alleen nog een schutting geplaatst in de achtertuin. Dan is de klus hier geklaard.

Werkzaamheden Linschotenstraat 36
Op dit adres zijn alle geplande werkzaamheden ook uitgevoerd. Het heien is afgerond, de
kassen zijn gehakt en het vlechtwerk is ingepland. Het vlechten vindt plaats op woensdag
24 en vrijdag 26 februari. In die periode liggen er ijzeren netten in 2 parkeervakken voor de
woning. Op de donderdag ertussen sluit de loodgieter het riool aan. Op dinsdag 2 maart
wordt in de ochtend de constructievloer gestort. De aannemer probeert 2 parkeervakken af
te zetten voor de betonwagen, zodat het verkeer niet gestremd wordt in de
Linschotenstraat. Daarna vinden er vooral werkzaamheden plaats in de woning.

Planning
Tybautstraat 2-6/Bakkerstraat 1-9/Kamperstraat 41-45
25 februari afsluiten nutsvoorzieningen (stoep ligt open)
25-26 februari – begin maart constructie aanbrengen voor verbreden poort

Linschotenstraat 36
24 en 26 februari ijzeren netten vlechten
25 februari riool aansluiten
2 maart – ochtend storten constructievloer

Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons dan via rozenprieel@ymere.nl
Voor dringende zaken:
Van Lith Bouwbedrijf tel. 0251-240904 of per mail info@vanlithbeverwijk.nl
Maartje Brand Projectontwikkelaar Ymere, tel. 088 – 080 67 04
Tineke Huigsloot Procesmanager Ymere, tel. 088 – 080 72 02

Woningcorporatie Ymere beheert ruim 600 woningen in het Rozenprieel. Zo’n 150
daarvan zijn in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De funderingen van deze
woningen zijn meestal slecht. Daarnaast is ook onderhoud en modernisering van deze
woningen gewenst. Daarom is Ymere sinds 2015 bezig met funderingsherstel,
renovatie en soms nieuwbouw van deze woningen.
Ymere gelooft in de toekomst van het Rozenprieel en investeert daarom ook in
leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zoekt ze uiteraard de samenwerking met haar
eigen huurders en de naaste buren van de woningen waaraan gewerkt gaat worden,
meestal particuliere eigenaren.
Maar ook andere partijen zoals de gemeente, de politie en de wijkraad.

Terugblik: Soep uitdelen

Donderdag 24 december was het zover, maar liefst 500(!) soepen werden er in het Rozenprieel uitgedeeld vanuit buurtcentrum de Tulp.

Bij de Tulp kwamen in verschillende shiften alle vrijwilligers bijeen om de soep uit te delen en werden er duo’s gemaakt. Per straat stonden tasjes met de soep erin klaar, met eraan vastgeniet een mooie kerstwens. Het uitdelen kon beginnen!
Van het woningcomplex aan de Kampersingel tot aan het Ben Neijdorffplein werden de soepen uitgedeeld. Zo ontmoette ik mevrouw Middelkoop, die erg blij was met haar tomaat-paprika kerstsoep. In de avond belde ze zelfs nog even op om te laten weten dat ze er héérlijk had van gesmuld.

Ook al zat het weer niet echt mee, de sfeer zat er goed in. Buurtbewoners waren blij verrast met hun kerstsoep en vonden het fijn om een kort praatje te maken met een van de vrijwilligers.
Kortom een mooie samenwerking van Haarlem Effect, namens alle betrokken buurtbewoners, vrijwilligers en partners uit de wijk.

 

 

Struinen door de tuinen Kerstbomeneditie!

SDDT Kerstbomeneditie

Normaal gesproken vertellen buurtbewoners in de rubriek Struinen door de Tuinen over hun liefde voor hun tuin, van dakterras tot balkon. Omdat het kerst is lopen we nu een rondje door de buurt, op zoek naar de mooiste kerstversiering. Sommige buurtbewoners doen dit alleen, anderen doen het samen.

Het mooie huis van Marina en Arend Bakker heeft al jaren prachtige kerstversiering hangen. De boom in het voortuintje schiet meteen in het oog. Je kan hem al zien schijnen vanuit een paar straten verder!

Samen met de buren maken ze er een kerstfeest van. Als tip zou Arend dan ook willen meegeven, begin gewoon! Het is enorm leuk en het maakt de tuin ook een stuk mooier.

 

 

Mevrouw en Meneer van der Vlis maken er elk jaar ook een show van, in de voortuin zien we veel gebeuren. Zo hangt er een schans met een slee die verlicht is, zien we ook een keteltje met daaronder lichtgevend vuur en een prachtige sneeuwpop. Wat een werk zeg, dat is toch aardig lastig om elk jaar wat nieuws te verzinnen? Volgens Meneer van der Vlis helemaal niet! Crea bea zijn is juist niet moeilijk, en het maakt de buurt zoveel gezelliger!

 

Het zal u vast niet ontgaan zijn maar het Merensplein is een heuse lichtshow! Samen hebben alle buren de handen ineen geslagen om lichtjes van huis tot huis op te hangen. We zien zelfs de kerstman in de boom hangen! Allemaal prachtig versiert, neem vooral een kijkje nu het nog kan!
Daarnaast hebben we nog veel meer prachtige kerstverlichting gezien, hieronder een kleine indruk. Ziet u uw huis staan?

We hopen dat we u hiermee een kijkje hebben kunnen geven in de mooie kerstversiering door het Rozenprieel heen en u hebben kunnen inspireren om zelf, of samen, ook uw huis te versieren. 

Feestelijke groetjes, Springlevend Rozenprieel!