Afgelopen dinsdag 28 februari mocht de kinderwijkraad een kijkje nemen bij Spaarnelanden. Je komt Spaarnelanden overal tegen in Haarlem en omgeving. In wijken en parken, in de stad en op de weg, in parkeergarages, op het strand en zelfs in bomen en struiken. Zij houden gemeente Haarlem en Zandvoort mooi, schoon, heel én bereikbaar. Het liefst doen ze dat steeds een beetje beter, slimmer en duurzamer. Vandaar dat de kinderwijkraad graag meer wilde leren over wat ze nu precies kunnen betekenen voor het Rozenprieel. De kinderen hadden van tevoren een lijst met vragen opgesteld en kregen voor een rondleiding over het terrein eerst de ruimte om in gesprek te gaan over onder andere zwerfafval, afval scheiden en groen in de wijk.

De kinderen waren allereerst wel benieuwd wat Spaarnelanden het meest tegenkomt wanneer ze afval verzamelen, Spaarnelanden komt het meest sigarettenpeuken en blikjes tegen, iets wat de kinderen wel kunnen herkennen als ze op straat rondkijken. Hoe krijg je dat soort zwerfafval dan van de straat, een “zwerfiebingo” waarbij er in spelvorm zwerfafval van de straat wordt gehaald, kende Spaarnelanden dat al? Jazeker, Spaarnelanden stelt graag grijpers beschikbaar voor dit soort initiatieven en laat hierbij het wijkteam graag helpen. Zij kunnen de kinderen dan meer vertellen over wat er verzameld wordt en hoe lang het bijvoorbeeld duurt voor bepaald afval verteerd is. De kinderen kunnen wat ze geleerd hebben dan delen met klas- of teamgenootjes om ervoor te zorgen dat zwerfafval bespreekbaar blijft. Het wijkteam, dat kan helpen bij de zwerfiebingo, onderhoudt de eigen wijk en pakt direct klantvragen op. Dit doen ze samen met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Op deze manier geeft Spaarnelanden invulling aan de maatschappelijke rol die ze willen vervullen in Haarlem. Als je meer wilt weten over het wijkteam kun je hier een video bekijken: https://youtu.be/u-BRjnxnJ7c .

Vervolgens wilden de kinderen wel weten hoe het nu zat met prullenbakken, zijn er daar niet veel te weinig van? Spaarnelanden werkt in opdracht van de gemeente Haarlem, zij bepalen hoeveel prullenbakken zij mogen plaatsen, Spaarnelanden bepaalt vervolgens waar ze staan. Ze kunnen dus niet zomaar ergens een prullenbak neerzetten, zonder dat er ergens anders weer een weg gehaald wordt.  Prullenbakken werken ook niet overal even goed. Zo kunnen prullenbakken aan het water gezien worden als plaats voor pleziervaart om afval naast te leggen, dit waait vervolgens in het water of bij mensen voor de deur. Wanneer Spaarnelanden zo’n prullenbak weghaalt zien zij een afname van afval op die plaats. Door een toename aan toeristen en consumptie in het centrum van de stad, worden hier nu zogenaamde “Big Belly-afvalbakken” geplaatst. Dit zijn grotere afvalbakken waarbij je de klep opent me je voet voor de hygiëne en waar meer ruimte voor al het afval is.

Hoe zit dat dan bij de mensen thuis, hoe zorgt Spaarnelanden ervoor dat mensen afval scheiden? Huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar. Gft en etensresten, papier, textiel, glas en plastic, blik en drinkpakken (PBD) zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden ze nog te veel in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want dan gaan ze de verbrandingsoven in en daardoor kunnen ze niet worden hergebruikt. De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 265 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat terugbrengen naar 130 kg per inwoner per jaar. Om dit te bereiken gaat de gemeente Haarlem de komende jaren het gescheiden aanleveren van waardevolle grondstoffen zoals plastic, gft, papier, glas en textiel makkelijker maken. Er komen bijvoorbeeld meer ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten in de stad en de gemeente onderzoekt hoe gft het beste ingezameld kan worden bij hoogbouw en in het centrum. Als je meer wilt weten over het omgekeerd inzamelen kun je hier een video bekijken: https://youtu.be/JzFHfzqomDI . Op deze manier probeert Spaarnelanden ervoor te zorgen dat afval scheiden iets van binnenshuis wordt wat mensen zelf kunnen doen.

Tenslotte zijn de kinderen geïnteresseerd in hoe het groen wordt bepaald in de wijk. Er zijn een aantal mogelijkheden voor groen in de wijk, zo kun je een boomspiegel (tuintje om de boom heen) adopteren, een aanvraag doen voor een plantenbak of een geveltuintje creëren door het vervangen van stoeptegels voor groen. Het is belangrijk dat je dit soort dingen aanvraagt bij de gemeente of afstemt met Spaarnelanden, omdat er wel een aantal regels gelden. Het planten van een boom is in de stad bijvoorbeeld erg moeilijk, omdat er overal leidingen en kabels door de grond lopen en deze niet zomaar omgelegd kunnen worden.

De kinderen hebben na het gesprek een rondleiding gehad over het terrein van Spaarnelanden. Hierbij hebben ze gezien wat voor verschillende wagens ze gebruiken en waarom, waar het strooizout opgeslagen ligt en wat voor soorten afval er gescheiden wordt op het milieuplein en hoe je weet waar je wat mag storten. De kinderen hebben na deze middag een beter beeld gekregen van wat er met het afval gebeurt en hoe zij zelf en mensen om hun heen kunnen bewegen om afval te scheiden.