Kandidaten voor de nieuwe wijkraad

Ook zo benieuwd naar wie zich kandidaat stellen? Hier stellen een paar kandidaten zich voor zodat je
zaterdag 26 oktober om 15:00 weet wie de mogelijke nieuwe wijkraad vormen van het Rozenprieel! (Wordt regelmatig bijgevuld – herlaad je pagina 1 of 2x i.v.m. cookies die de oude pagina onthouden)

De nieuwe wijkraad!

De nieuwe wijkraad!

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover: verkiezingen voor de nieuwe wijkraad. Buurtcentrum de Tulp was het toneel voor de verkiezingen voor een nieuwe wijkraad in het Rozenprieel. De zaal was goed gevuld met geïnteresseerden vanuit de gehele wijk en de...

Lees meer
Terugblik informatiebijeenkomst wijkraad

Terugblik informatiebijeenkomst wijkraad

Gisteravond kwamen rozenprielers op informele wijze bijeen om de vorming van de nieuwe wijkraad te bespreken. Als je hier niet bij aanwezig was: geen zorgen. Je kan je alsnog verkiesbaar stellen. Tot nu toe zijn er naar schatting acht kandidaten. “Ongeveer 25 procent...

Lees meer
Wijkraadverkiezingen

Wijkraadverkiezingen

De wijkraad is het aanspreekpunt voor bewoners èn gemeente. Allerlei uiteenlopende zaken vragen de komende jaren onze aandacht. Daarom is een breed draagvlak onder de wijkbewoners noodzakelijk om beleid voor onze buurt te kunnen maken. Alle bewoners willen een...

Lees meer

Maarten Pieter Schinkel

Sinds 2006 woon ik met mijn vrouw en onze vier kinderen aan het Zuider Buiten Spaarne. Sindsdien zet ik me in voor verbetering van het Rozenprieel. Want onze prachtige wijk had en heeft aandacht en liefde nodig, van gemeente, Ymere, bewoners en bedrijven. Voor kleine concrete dingen, zoals meer groen, betere bestrating, fietstulpen en een stop voor bus 300 op de Turfmarkt. En ook voor grotere ambities, zoals het restaureren van verwaarloosde (gemeente)panden, verbetering van sociale voorzieningen, en oog voor behoud van de bijzondere samenstelling van De Roos. Al sinds de (her)oprichting van de wijkraad Rozenprieel ben ik daarin actief, de laatste jaren als voorzitter. De wijkraad heeft een flink aantal lange lijnen uitgezet, waarvan de successen nu zichtbaar beginnen te worden. Zoals de bloei van de Hannie Schaftschool, de sloop van Koningstein, en de vergroening van Het Voortingplantsoen. In het nieuwe bestemmingsplan zijn deze lijnen verankerd, maar het blijft ook belangrijk om de uitwerking ervan in de gaten te houden. Ik stel me daarom graag voor nog een termijn kandidaat voor de nieuwe wijkraad. Om mijn kennis en contacten door te geven, en aan te laten sluiten op plannen voor de toekomst.

Ton van Hoorn

Ik ben Ton van Hoorn en woon samen met vrouw, sinds februari 2017, in de Voorhelmstraat. Heb een bouwkundige achtergrond en verschillende management functies bij woningcorporaties bekleed. Ik heb me vooral bezig gehouden met de aanpak van wijken in het kader van herstructurering, zowel nieuwbouw, sloop/nieuwbouw en renovatie. Dit altijd in overleg met de bewoners, gemeente en andere belanghebbende instanties in de desbetreffende wijken om tot een gezamenlijk goede opzet te komen. Ben nu met pensioen en denk met mijn kennis en ervaring mij nuttig te kunnen maken om de wijk leefbaar te houden en waar nodig te verbeteren. 

Teo Veringa

Hoi, ik ben Teo Veringa en ben gemotiveerd om bij de wijkraad te gaan. Ik hou meer van doen dan van vergaderen, maar heb wel ervaring in het laatste door mijn werk als Huurdersvertegenwoordiger bij de Waakvlam. In die hoedanigheid vertegenwoordig ik al ruim 600 woningen en hun huurders in overleggen met Ymere. Hierover denk ik dat het heel goed zou zijn als ook bewoners in het Rozenprieel zich gaan organiseren per complex in bewonerscommissies. Betrokken bewoners levert tenslotte een sociale en leefbare wijk op.

Als lid van de wijkraad van het Rozenprieel zou ik graag met bewoners en belangrijke stakeholders zoals Gemeente, Haarlem Effect, het Sociaal Wijkteam en graag ook ondernemers die hier belangen hebben een aantal speerpunten benoemen waar we ons voor zouden kunnen inzetten. Ik denk dat het Rozenprieel een hele leuke bruisende wijk is vol verschillende mensen en ideeën met bekende grootstedelijke problemem. We moeten ervoor waken dat ook onze wijk voor iedere groep uit de samenleving bereikbaar blijft.

Verder verwacht ik van onze wijkraad dat ze dicht bij de bewoners staat en ophaalt wat issues kunnen zijn om aan te kaarten. Ik zou het bijvoorbeeld heel goed vinden als leden van de wijkraad zo veel mogelijk aanwezig proberen te zijn op de vrijdag in de Tulp zodat de wijk weet dat ze op een vaste tijd een vaste plek hun verhaal kunen delen. Elk jaar een interactieve bewonersbijeenkomst lijkt me ook een goede methode om eens wat dieper in te gaan op wat er leeft in de wijk. Schoon, heel en veilig, sociaal, ruimte voor verkeer en ruimte voor kinderen en ruimte voor groen. Ik gooi er maar wat dingen in want de visie zullen we samen moeten ontwikkelen.

Günay Yilmaz

Ha buurtgenoten!
Ik zal me even voorstellen; Ik ben Günay en ik ben natuurliefhebber, yogateacher en jurist. Ik werk bij de provincie N-H en maak daar regels voor gemeentes en waterschappen. Ik woon sinds 3 jaar in deze heerlijke wijk en ik steek graag de handen uit de mouwen om samen de wijk nog fijner en mooier te maken.

Wat vind ik belangrijk?
– Wat ik belangrijk vind is dat we als buurt niet alleen reactief handelen op besluiten van de gemeente/Ymere etc maar dat we actief anticiperen op (toekomstige) ontwikkelingen en dat we zelfs nog een stapje verder gaan; dat we zelf bedenken wat we willen met onze wijk!
– Contact met elkaar= met iedereen! Ik word blij van de vrolijke mix aan buurtgenoten en denk dat we leuke/verbindende activiteiten kunnen organiseren met elkaar en elkaar ook een handje kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.
– Direct contact met de Wijkraad zodat je meteen je ei kwijt kan als je tegen bepaalde zaken aanloopt in de buurt of goede ideeën hebt. Daar hoort ook bij dat je weet wanneer en waar de wijkraad vergadert en dat de wijkraadsleden makkelijk aan te spreken zijn.
– Meer groen en minder poep (kort maar duidelijk denk ik 🙂 )

Het is trouwens allemaal een beetje kort opgeschreven. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten wat ik er precies mee bedoel? Kom dan aankomende zaterdag 26 oktober kennismaken in de Tulp!

| Rozenprieel Haarlem | © 2019 | contactrozenprieel@gmail.com | Contact wijkraad: info@wijkraadrozenprieel.nl | Heb je een idee? Klik hier